ZŠ Věry Čáslavské má nového ředitele. Pro další dvě školy se hledá

Ředitelem ZŠ Věry Čáslavské na Petřinách je od 1. května 2024 Mgr. Vojtěch Novák. Jmenování potvrdila rada městské části na základě rozhodnutí konkurzní komise. Praha 6 současně vyhlašuje výběrové řízení na pozici ředitelek či ředitelů dvou dalších škol.

Hlavní foto

„Na výběr ředitelů našich škol klademe velký důraz, protože to jsou ti, kteří určují směřování i atmosféru školy. Mám velkou radost, že se nám pro Petřiny podařilo vybrat mladého, energického ředitele, který školu zná a dlouho na ní působí. Pevně doufám, že stejně šťastný výběr zopakujeme na druhých dvou školách, kde řízení právě probíhá,“ říká místostarostka pro oblast školství Mariana Čapková.

Šestatřicetiletý Vojtěch Novák učí na ZŠ a MŠ Věry Čáslavské 13. rokem, z toho 10 let formuje bilingvní program pro první stupeň, na kterém působil nejdéle ze všech pedagogů. Ve škole zastával také funkci školního metodika prevence a předsedy školské rady. Zároveň se 14 let věnuje trénování florbalu u dětí a mládeže. Ve funkci ředitele se chce zaměřit na postupné rozšiřování potenciálu školy i díky kvalitním učitelům tělesné výchovy a exkluzivnímu sportovnímu zázemí, které škola získala v podobě nově zrekonstruovaného areálu. „Současně chci rozvíjet školní bilingvní program a jeho návaznost na druhý stupeň prostřednictvím programu CLIL, zaměřit se na doplnění a zkvalitnění pedagogického sboru a posílit komunitní vazby školy a její komunikaci směrem dovnitř i ven, třeba tím, že se obnoví místní komunitní kavárna v objektu školy,“ říká Vojtěch Novák.  

Vyhlášené konkurzy

Podrobnosti k výběrovým řízením na obsazení míst ředitele/ředitelky jsou zveřejněny na úřední desce Prahy 6. Přihlášky se přijímají do 9. května.

ZŠ a MŠ J. A. Komenského na Břevnově představuje komplex dvou školských zařízení – základní školy (I. a II. stupeň ZŠ), a čtyřtřídní MŠ Mládeže. Škola se zaměřuje na vzdělávání v oblastech environmentální výchovy, velká zahrada v areálu školy nabízí možnost výuky v přírodě. Pro rozvoj pohybových aktivit slouží velké sportoviště, výuku informačních technologií umožňuje specializovaná počítačová učebna, škola má keramickou dílnu i výtvarnou učebnu.

Podmínky VŘ najdete na úřední desce https://www.praha6.cz/uredni-deska/uredni_deska_268540331_68927.html

ZŠ a MŠ nám. Svobody 2 s kapacitou 600 žáků sídlí v Bubenči. Je fakulní školou Pedagogické fakulty UK a je držitelem ocenění Excelentní jazyková škola. Výuka se zaměřuje na všestranný rozvoj žáků, cizojazyčné dovednosti a podporu dětí s individuálními učebními plány.

Podmínky VŘ najdete na úřední desce https://www.praha6.cz/uredni-deska/uredni_deska_268540442_68928.html

Související články