Praha 6 zavádí nová pravidla pro vjezd do vytipovaných vnitrobloků

Rada městské části nedávno schválila nová pravidla pro vydávání souhlasu k vjezdu motorových vozidel do vybraných lokalit na jejím území. Konkrétně se jedná o vytipované vnitrobloky, kde v současné době dochází k porušování pravidel nejen pro parkování, ale dochází zde i ke znečišťování prostředí a k poškozování místní zeleně.

Hlavní foto vnitroblok v ulici Mladčina

Vnitrobloky zpravidla nespadají pod místní komunikace a není tedy možné na jejich území zavádět rezidentní parkovací zóny (zóny placeného stání). Tento fakt pak v některých případech přispívá ke zvýšené koncentraci parkujících aut nerezidentů, kteří se tak mnohdy chtějí vyhnout poplatku za parkování anebo ještě častěji na dlouhodobé parkovací oprávnění nemají vůbec nárok.

Městská část provedla v období od října loňského roku do dubna letošního roku mapování, aby zjistila skutečnou situaci u konkrét konkrétních vnitrobloků. V potaz byly brány pouze vnitrobloky ve vlastnictví hlavního města Prahy se svěřenou správou městské části Praze 6, se kterými může městská část Praha 6 nakládat systematicky v rámci možností podle svého samosprávného uvážení. Takto bylo vytipováno 14 vnitrobloků.
„Vnitrobloky se staly cílem pendlerů, kteří dojíždějí do Prahy za prací autem a chtějí se vyhnout zónám placeného stání. Nový systém pravidel má zajistit, aby parkování ve vnitroblocích bylo výhradně pro rezidenty, kteří zde bydlí a vlastníky firem, kteří mají sídlo podnikání v přilehlých domech,“ říká radní pro dopravu městské části Praha 6, Ondřej Matěj Hrubeš.

Samotná potřeba vzniku nastavení pravidel pro vydávání souhlasů k vjezdu motorových vozidel do vybraných lokalit na území městské části Praha 6 pochází z roku 2017, kdy Rada městské části Praha 6 schválila usnesení, které určuje pravidla pro možnost získávání souhlasu k vjezdu vozidel do vybraných lokalit.

Nová pravidla definují možnosti využívání pozemních komunikací vnitroblokového charakteru. V tomto smyslu se nastavuje okruh osob, které se za stanovených podmínek mohou stát držiteli souhlasu městské části. Dávají tak uživateli možnost užívat pozemek, a to za účelem vjezdu a stání osobního motorového vozidla uživatele na pozemku poskytovatele (městské části), uživatel však na pozemku nebude mít vyhrazené osobní stání a je oprávněn užívat pozemek ke stání osobního motorového vozidla pouze v případě, že takové místo na pozemku bude k dispozici.

Obdobný princip funguje v rámci provozu zón placeného stání. Smlouva se bude uzavírat na jeden rok a zájemce bude povinen zaplatit poloviny sazby za získání parkovacího oprávnění rezidenta v zónách placeného stání (k aktuálnímu datu tedy 600 Kč/rok).

Pokud do vnitrobloku lidé nepotřebují vjíždět, nemusí si oprávnění k vjezdu opatřovat a vyřizovat. Oprávnění k vjezdu ovšem neopravňuje k stání například na chodníku, trávníku, apod.

Souhlasy pro vjezd do vnitrobloků bude od 15. července vydávat oddělení zón placeného stání Odboru dopravy a životního prostředí ÚMČ Praha 6.

Seznam vnitrobloků, jichž se úprava týká:

Vnitroblok v ulici Velflíkova (parcela č. 608 a 607/1, kat. území Dejvice)

Vnitroblok v ulici Na Dlouhém lánu (parcela č. 1107/1, kat. území Vokovice)

Vnitroblok v ulici Pod Marjánkou (parcela č. 164/2, kat. území Břevnov)

Vnitroblok v ulici Studentská (parcely č. 581/2, 581/3, 582/2 a 582/1, kat. území Dejvice)

Vnitroblok v ulici Šárecká (parcela č. 3136/1, kat. území Dejvice)

Vnitroblok v ulici Parašutistů (parcela č. 1604/1, kat. území Ruzyně)

Vnitroblok v ulici Radistů (parcela č. 1513, kat. území Ruzyně)

Vnitroblok v ulici Vlastina (parcele č. 1757/1, kat. území Ruzyně)

Vnitroblok v ulici U Hadovky (parcely č. 3852/1, 3852/15, 3852/16, 3852/17, 3852/6, 3846/9, 3845/4, 3845/6, kat. území Dejvice)

Vnitroblok v ulici Na Bartoňce (parcela č. 1142/1, kat. území Dejvice)

Vnitroblok v ulici Mladčina (parcela č. 1801/1, kat. území Ruzyně)

Vnitroblok v ulici Na Petynce x Patočkova (parcela č. 571/2, kat. území Střešovice)

Vnitroblok v ulici Na Petynce (parcela č. 582/3, kat. území Střešovice)

Vnitroblok v ulici Na Petynce (parcele č. 588/2, kat. území Střešovice)

 Fotogalerie

Související články