Dny otevřených dveří na základních školách v Praze 6

Příležitost pro rodiče předškoláků prohlédnout si vybranou školu a nasát atmosféru.

Hlavní foto

Přesto, že je ještě leden, je důležité myslet na budoucnost vašich dětí a dobře promyslet volbu správné základní školy. V Praze 6 se můžete těšit na celou škálu škol, z nichž každá nabízí vlastní přístup, což činí rozhodování o to zajímavější.
„Aby bylo rozhodování snazší, základní školy na Praze 6 každoročně pořádají dny otevřených dveří. Ty jsou skvělou příležitostí nejen pro vás, ale i pro vaše děti, abyste společně mohli nahlédnout do školního prostředí, setkat se s učiteli a poznat atmosféru každé ze škol,“ říká místostarostka městské části Praha 6 Mariana Čapková.
V tabulce naleznete přehled dnů otevřených dveří na jednotlivých školách. Správný výběr základní školy bude mít dlouhodobý dopad na vzdělávací cestu vašeho dítěte, proto je důležité vybrat školu, která nejlépe odpovídá jeho či jejím potřebám a talentu.

Na tomto místě je ale také potřeba rodiče upozornit, že přednost mají vždy spádové děti, až poté další prvňáčci z Prahy 6, kteří usilují o jinou než o spádovou školu a teprve potom děti z jiných městských částí, či ze Středočeského kraje. V loňském roce městská část společně s řediteli škol nastavili podmínky, za kterých bude dítě přijato. Jednou z podmínek bylo prokázání trvalého bydliště jednoho z rodičů a dítěte na MČ Praha 6 minimálně po dobu 3 měsíců před samotným zápisem.

O termínech dnů otevřených dveří v mateřských školách budeme informovat na začátku února.

Veškeré informace o nabídce šestkových škol najdete v posledním čísle časopisu Šestka: Šestka - noviny MČ Praha 6 (sestka.cz)

Dny otevřených dveří pro konkrétní školu najdete na Geoportálu Prahy 6 ZDE

Související články

U příležitosti Dne učitelů Praha 6 pravidelně oceňuje své nejlepší učitele ze svých základních i mateřských škol. Titul Vynikající učitel na návrh svých ředitelů přebírají pedagogové, kteří do své náročné práce přinášejí něco navíc, ať už jsou to atraktivní metody práce, inovace, spolupráce s dalšími institucemi, integrace znevýhodněných žáků nebo vytvářejí inspirativní prostředí pro žáky i kolegy.  

Celý článek28. 3. 2024

V souvislosti s nárůstem počtu případů černého kašle v Praze a celé ČR oslovuje městská část Praha 6 postupně jednotlivé školy a napomáhá koordinaci opatření, která zavádí a doporučuje hygienická stanice. Ta ostatně již v minulých dnech začala jednotlivé školy kontaktovat s informacemi a doporučením, jak v tomto případě postupovat.

Celý článek14. 3. 2024