10. jednání Zastupitelstva MČ Praha 6 se uskuteční 26. února

V pondělí 26. února 2024 se koná 10. zasedání zastupitelstva městské části v tomto volebním období. Jednání bude probíhat od 10 hod. v kongresovém sálu Masarykovy koleje, Thákurova 550/1, Praha 6.

Hlavní foto

Na program jsou zařazeny dva pevné body: Interpelace v 15 hod. a Změna složení Kontrolního výboru ZMČ Praha 6 ve 12:10 hod.

Návrh programu:

1. Z-0414 - Zpráva o činnosti SNEO, a.s. – MgA. Prokop (usn. č. RMČ-1281/24)

2.  Z-0405 - Vyhlášení dotačního programu Podpora sportovní identity Prahy 6 – Mgr. Lacina (usn. č. RMČ-1312/24)

3. Z-0412 - Darovací smlouva se spol. Pod Juliskou, a.s. (spisovna Juliska) - MgA. Prokop (usn. č. RMČ-1328/24)

4. Z-0407 - Vyhodnocení výsledků výběrového řízení na prodej 1 nebytové jednotky za nejvyšší nabídku – MgA. Prokop (usn. č. RMČ-1284/24)

5. Z-0390 - Svěření části pozemku parc. č. 1281/280 k. ú. Vokovice - MgA. Prokop (usn. č. RMČ-1286/24)

6.  Z-0389 - Svěření pozemku (veřejné zeleně) parc. č. 244/43 k.ú. Břevnov - MgA. Prokop (usn. č. RMČ-1287/24)

7. Z-0386 - Využití předkupního práva ke stavbě garáže na pozemku parc. č. 2907/4 k. ú. Dejvice - MgA. Prokop (usn. č. RMČ-1289/24)

8. Z-0398 - Využití předkupního práva ke stavbě garáže na pozemku parc. č. 630/20 k. ú. Břevnov - MgA. Prokop (usn. č. RMČ-1288/24)

9. Z-0400 - Využití předkupního práva ke stavbě garáže na pozemku parc. č. 1573/24 k. ú. Bubeneč - MgA. Prokop (usn. č. RMČ-1290/24)

10. Z-0178 - Odejmutí svěření bytové jednotky č. 386/5 včetně souvisejícího podílu na společných částech domu čp. 386 a pozemku parc. č. 3124 k. ú. Smíchov - MgA. Prokop (usn. č. RMČ-1327/24)

11. Z-0421 - Zpráva o KITT6, příspěvková organizace – Mgr. Stárek (usn. č. RMČ-1333/24)

12. Z-0388 - Uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace spolku NADĚJE – MUDr. Hošek (usn. č. RMČ-1300/24)

13. Z-0387 - Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace o.p.s. K srdci klíč a spolku NADĚJE v roce 2024 – MUDr. Hošek (usn. č. RMČ-1301/24)

14. Z-0399 - Poskytnutí dotací organizacím poskytujícím hospicovou péči za IV. čtvrtletí 2023 – MUDr. Hošek (usn. č. RMČ-1304/24)

15. Z-0408 - Dotační řízení "Zdravá Šestka 2024" - přidělení dotací na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování – MUDr. Hošek (usn. č. RMČ-1303/24)

16. Z-0393 - Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace sdružení K srdci klíč, o.p.s. v roce 2024 - PhDr. Palacký - (usn. č. RMČ-1331/24)

17. Z-0392 - Poskytnutí dotace Trenéři ve škole, z.s. na zajištění projektu Trenéři ve škole – Ing. Čapková (usn. č. RMČ-1266/24)

18. Z-0419 - Poskytnutí investiční dotace v oblasti sportu a volného času – Mgr. Lacina- (usn. č. RMČ-1329/24)

19. Z-0406 - Revokace části usnesení č. ZMČ-0222/23 ze dne 18. 12. 2023 - Vyhlášení dotačního programu Senior & handicap sport na Šestce - podpora sportovních aktivit seniorů a osob se zdravotním postižením – Mgr. Lacina (usn. č. RMČ-1311/24)

20. Z-0403 - Vyhlášení dotačního programu Podpora soutěží a běhů na Šestce II. – Mgr. Lacina (usn. č. RMČ-1309/24)

21. Z-0404 - Vyhlášení dotačního programu Podpora jednorázových sportovních a volnočasových aktivit na Šestce II. – Mgr. Lacina (usn. č. RMČ-1310/24)

22. Z-0413 - Vyhlášení dotačního programu Šestka kulturní II. – 2024 – Mgr. Lacina (usn. č. RMČ-1314/24)

23. Z-0394 - Vyhlášení dotačního programu na podporu obnovy památkově významného objektu či souboru pro rok 2024 "Památková dotace" – Mgr. Stárek (usn. č. RMČ-1318/24)

24. Z-0424 - Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha 6 – Ing. Mgr. Soukal, předseda výboru

25.Z-0423 - Zpráva o činnosti Finančního výboru ZMČ Praha 6 – Ing. Pižl, předseda výboru

26. Z-0422 - Zpráva o činnosti Výboru pro otevřenost, média a participaci ZMČ Praha 6 – Ing. Mgr. Kužílek, předseda výboru

27. Z-0420 - Změna složení Kontrolního výboru ZMČ Praha 6 – Mgr. J. Stárek (usn. č. RMČ-1334/24)

28. Z-0397 - Změna tajemníka ve Výboru pro otevřenost, média a participaci ZMČ Praha 6  - Mgr. Stárek (usn. č. RMČ-1320/24)

29. Z-0396 - Prodloužení termínu plnění úkolů – Mgr. Stárek (usn. č. RMČ-1322/24)

30. Z-0391 - Informativní zpráva o činnosti Rady MČ Praha 6 za období 1. 7. 2023 – 31. 12. 2023 – Mgr. Stárek (usn. č. RMČ-1319/24)

 

Informativní zprávy:

a.       Rozpočtová opatření Městské části Praha 6 na rok 2023 a rok 2024 – Ing. Hlinský (12. - usn. č. RMČ-1195/23 a 1. - č. RMČ-1280/24)

b.      Informace o přijatých peticích – Ing. Holický

c.       Pošta na Dědině – Ing. Hlinský

d.      K záměru umístění kulturního centra v rámci výstavby 4. kvadrantu Vítězného náměstí - MgA. Prokop

Související články

Praha 6 od července přebírá od Magistrátu hlavního města Prahy agendu přestupků. Za tímto účelem vzniklo oddělení přestupků, které bude součástí odboru přestupkového řízení, a od 22. dubna bude nově v provozu v poliklinice Pod Marjánkou na Břevnově. Ve dnech 18. a 19. 4. se odbor přestupkového řízení stěhuje z původní adresy Dr. Zikmunda Wintra 768/20 na polikliniku a v těchto dnech bude pro veřejnost uzavřen.

Celý článek16. 4. 2024

Praha 6 od července přebírá od Magistrátu hlavního města Prahy agendu přestupků. Za tímto účelem vzniklo oddělení přestupků, které bude součástí odboru přestupkového řízení, a od 22. dubna bude nově v provozu v poliklinice Pod Marjánkou na Břevnově. Ve dnech 18. a 19. 4. se odbor přestupkového řízení stěhuje z původní adresy Dr. Zikmunda Wintra 768/20 na polikliniku a v těchto dnech bude pro veřejnost uzavřen.

Celý článek16. 4. 2024