Československé armády 23

160 52, Praha 6

infolinka: 800 800 001

ústředna: 220 189 111

e-mail: podatelna@praha6.cz

datová schránka: bmzbv7c

Mgr. Adéla Martincová

Vedoucí KS

Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 601/23, kancelář č. 417A

telefon: 220 189 155

e-mail: amartincova@praha6.cz

Úřední hodiny odboru

pondělí08:00 - 18:00

středa08:00 - 18:00

mapa odborů

Oddělení kanceláře starosty

Plánuje denní program starosty. Organizuje a zabezpečuje přijetí návštěv a oficiálních hostů u starosty, podle pokynů zajišťuje přípravu pro tato jednání. Zajišťuje komunikaci s médii a s veřejností, informuje o činnosti úřadu a jeho představitelů, podílí se na propagaci akcí pořádaných nebo spolupořádaných městskou částí.


Mgr. Dita Petrová

Vedoucí oddělení kanceláře starosty

Oddělení kanceláře starosty

Kancelář starosty

Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 601/23, kancelář č. 417

telefon: 220 189 165

e-mail: dpetrova@praha6.cz

Všichni pracovníci oddělení

Oddělení městské části

Zajišťuje sekretářské a administrativní práce pro místostarosty, radní a další uvolněné členy ZMČ. Sestavuje programy jednání RMČ a ZMČ, politického grémia a mimořádných zasedání těchto orgánů MČ Praha 6. Zpracovává usnesení a zápisy z jednání RMČ a ZMČ, zajišťuje jejich zveřejňování na internetové stránce MČ Praha 6.


Bc. Tomáš Srp

Vedoucí oddělení městské části

Oddělení městské části

Kancelář starosty

Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 601/23, kancelář č. 417

telefon: 220 189 171

e-mail: tsrp@praha6.cz

Všichni pracovníci oddělení