Československé armády 23

160 52, Praha 6

infolinka: 800 800 001

ústředna: 220 189 111

e-mail: podatelna@praha6.cz

datová schránka: bmzbv7c

Ing. Martin Pawinger

Vedoucí KT

Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 601/23, kancelář č. 525

telefon: 220 189 123

e-mail: mpawinger@praha6.cz

Úřední hodiny odboru

pondělí08:00 - 18:00

středa08:00 - 18:00

mapa odborů

Sekretariát

Organizačně a administrativně zajišťuje veškeré činnosti tajemníka a je jím přímo řízený. Zabezpečuje organizačně přijetí návštěv, připravuje písemné podklady pro jednání, pořizuje zápisy z jednání, provádí kontrolu plnění úkolů z RMČ a ZMČ, kontroluje a koordinuje plnění úkolů stanovených jednotlivým odborům ÚMČ.


Všichni pracovníci oddělení

Oddělení kontroly

Zajišťuje kontrolní akce na ÚMČ a v organizacích zřízených MČ podle požadavků a potřeb ZMČ, RMČ, starosty a tajemníka. Provádí následnou veřejnosprávní kontrolu u všech příjemců dotací, vede centrální evidenci doručených stížností a petic, evidenci vnějších kontrol a poskytuje metodickou a konzultační podporu odborům ÚMČ v oblasti kontrolní činnosti.


Ing. Radka Zeithammerová

Vedoucí oddělení kontroly

Oddělení kontroly

Kancelář tajemníka

Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 601/23, kancelář č. 520

telefon: 220 189 574

e-mail: rzeithammerova@praha6.cz

Všichni pracovníci oddělení

Personální oddělení

Zajišťuje komplexní činnost personální agendy ÚMČ vč. ekonomické oblasti za svěřený úsek rozpočtu.


Ing. Miroslava Neugebauerová

Vedoucí personálního oddělení

Personální oddělení

Personální oddělení

Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 601/23, kancelář č. 521

telefon: 220 189 352

e-mail: mneugebauerova@praha6.cz

Všichni pracovníci oddělení

Oddělení krizového řízení a bezpečnosti

Koordinuje agendu v oblasti krizového řízení, bezpečnosti a prevence kriminality, protidrogové prevence a prevence rizikového chování na území MČ Praha 6.


Mgr. Petr Duben

Vedoucí oddělení krizového řízení a bezpečnosti

Oddělení krizového řízení a bezpečnosti

Kancelář tajemníka

Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 601/23, kancelář č. 313A

telefon: 220 189 765

e-mail: pduben@praha6.cz

Všichni pracovníci oddělení