1. Název

Městská část Praha 6

2. Důvod a způsob založení

Městská část Praha 6 vznikla jako součást územního samosprávného celku hlavního města Prahy, vystupuje v rozsahu stanoveném zákonem v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Postavení městské části, jejích orgánů a jejich působnost stanoví zákon č. 131/2000 Sb. o hl. m. Praze, zvláštní zákony a statut hlavního města Prahy. Městská část plní úkoly patřící do samosprávy a vykonává státní správu pro území stanovené statutem v rozsahu stanoveném zákonem o hl. m. Praze, zvláštními zákony a statutem. Nadřízeným orgánem je Magistrát hl. m. Prahy. Za podmínek stanovených zákonem o hl. m. Praze a statutem nakládá se svěřeným majetkem hl. m. Prahy a ve vymezeném rozsahu vykonává ve vztahu k tomuto majetku práva a povinnosti vlastníka.

3. Organizační stuktura

Organizační řád

Organizační schéma úřadu

4. Kontaktní spojení

Kontakty

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Úřad městské části Praha 6
Československé armády 23
Praha 6
PSČ 160 52

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Kontakty
Odbory

4.3 Úřední hodiny

Návštěvní dny hlavní budovy
pondělí: 8:00–18:00 hod.
středa: 8:00–18:00 hod.

 

Podatelna (v hlavní budově)
pondělí: 8:00–18:00 hod.
úterý: 8:00–16:00 hod.
středa: 8:00–18:00 hod.
čtvrtek: 8:00–16:00 hod.
pátek: 8:00–14:00 hod.

 

další viz Kontakty

 

4.4 Telefonní čísla

ústředna:  220 189 111
další viz Kontakty

4.5 Adresa internetových stránek

www.praha6.cz

4.6 Adresa podatelny

Československé armády 23, Praha 6, 160 52

4.7 Adresa e-podatelny

Elektronická podatelna:  podatelna@praha6.cz  
SMS podatelna (SMS ve tvaru "P6 text" zaslaná na číslo 220 189 111
telefon: 220 189 202 (pro případné dotazy), další viz Kontakty

4.8 Datová schránka

bmzbv7c

5. Případné platby lze poukázat

Česká spořitelna, a. s.Název
2000866399/0800Základní běžný účet
27-2000866399/0800Výdajový účet
20028-2000866399/0800Výdajový účet inkasní
19-2000866399/0800Příjmový účet
30015-2000866399/0800Příjmový účet daňový
6015-2000866399/0800Depozitní účet
107-2000866399/0800Soc. fond obce
1222-2000866399/0800FRR – účelový fond
1222-2000866399/0800Dary – účelový fond
1222-2000866399/0800FRIM – účelový fond
9021-2000866399/0800Zdaňovaná činnost
50016-2000866399/0800Zóny placeného stání
50032-2000866399/0800Zóny placeného stání – pokuty
  
Komerční banka, a. s.Název
43-4288240297/0100FRR – účelový fond
35-9415900247/0100Účet MČ Praha 6 (účet záloh na služby SNEO)
35-8983150267/0100Účet MČ Praha 6 (účet cizích prostředků SNEO)
35-7003470237/0100Účet MČ Praha 6 (běžný účet pro platby SNEO)
  
PPF banka, a. s.Název
2019030022/6000FRR – účelový fond
2019030014/6000Zdaňovaná činnost
  

Jednotliví plátci a ostatní účely plateb jsou rozlišeni variabilními symboly, které určuje Ekonomický odbor úřadu prostřednictvím věcně příslušného odboru.

Případné platby 

  • lze poukázat na bankovní účet,
  • uhradit v pokladně v hotovosti nebo platební kartou,
  • dále lze některé druhy plateb uhradit v platebním automatu v hotovosti nebo platební kartou.

     

Jednotliví plátci a účely plateb jsou rozlišeny variabilními symboly, které určuje Ekonomický odbor úřadu prostřednictvím věcně příslušného odboru.

6. IČO

00063703

7. Plátce daně z přidané hodnoty

CZ00063703

8. Dokumenty

8.1 Seznam hlavních dokumentů

 

8.2 Rozpočet

Rozpočtové výhledy
 

9. Žádosti o informace

Místo


Způsob 

10. Příjem podání a podnětů 

Podání a podněty

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů
Současně je relevantní přehled uveden na konci každého textu, popisujícího činnost konkrétního odboru
Veškeré předpisy a vyhlášky vydané ve Sbírce zákonů a ve Sbírce hl. m. Prahy jsou k nahlédnutí v Informační kanceláři Úřadu m. č. Praha 6, Československé armády 23, Praha 6

11.2 Vydané právní předpisy

nejsou

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad

12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Nadřízený orgán dosud nerozhodoval o stížnosti, jejímž předmětem by byla výše odměny dle ustanovení § 14a odst. 2 InfZ.

ikonka typu souboru application/pdf 096194_2018 [ PDF • 333kB ]

ikonka typu souboru application/pdf 734187_2018 [ PDF • 242kB ]

ikonka typu souboru application/pdf 529868_2019 [ PDF • 262kB ]

13. Licenční smlouvy

13.1 Vzory licenčních smluv

ikonka typu souboru application/msword Vzorová licenční smlouva [ DOC • 36kB ]

13.2. Výhradní licence

-//-

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy

15. Kamerový systém

Kamerový systém

16. Užitečné odkazy na služby portálů státní správy