Rozpočet městské části Praha 6

Od konce prvního pololetí 2021 se zabýval ekonomický odbor ÚMČ Praha 6 „Návrhem rozpočtu Městské části Praha 6 na rok 2022“. V první fázi přípravy tohoto dokumentu zpracovaly jednotlivé odbory odhad předpokládaných příjmů a návrh výdajů příslušných odvětví na rok 2022. Tyto materiály byly ekonomickým odborem zpracovány do tzv. 0. čtení návrhu rozpočtu MČ Praha 6 a projednány na úrovni vedení MČ Praha 6. Následně byl návrh rozpočtu MČ Praha 6 na rok 2022 dle schváleného harmonogramu znovu projednán na úrovni vedení MČ Praha 6 a na základě aktualizace v oblasti příjmů a výdajů byl ekonomickým odborem zpracován návrh rozpočtu na rok 2022 do tzv. 1. čtení, který je předkládán.


Rozpočet městské části Praha 6

Rozpočtové výhledy
Schválené rozpočty
Zavěrečné účty
Rozpočtová opatření
Rozpočty příspěvkových organizací

Duhová kniha - Investiční akce a opravy

Duhová kniha představuje přehled dlouhodobých plánů investičních akcí a významných oprav MČ Praha 6. Jedná se o jakýsi zásobník projektů, jejichž realizace je uvažována jak v kratším časovém období, tak v delším. Nad čarou jsou uváděny projekty (v souladu se střednědobým rozpočtovým výhledem na období 2020 – 2024), které je potřeba z hlediska MČ Praha 6 realizovat (tzv. have to do), a to z prostředků, které má MČ Praha 6 k dispozici či se lze oprávněně domnívat, že k dispozici v budoucnu bude mít. Pod čarou jsou uváděny ty projekty, které by bylo z pohledu MČ Praha 6 hezké realizovat (tzv. nice to do), pokud by na to v budoucnu měla zajištěny finanční prostředky (akce mimo výše uvedený rozpočtový výhled). V krycích listech jednotlivých akcí jsou většinou uváděny jako zdroj financování vlastní prostředky MČ Praha 6, avšak MČ Praha 6 bude usilovat o externí financování, případně kofinancování akcí z rozpočtu HMP, z národních dotačních titulů a případně z dotací Evropské unie.


Duhová kniha

Zpravodajství z hospodaření městské části

Případné mimořádné výdaje v souvislosti s pandemií covid-19, nárůstem cen za energie či nárůstem cen u stavebních prací Praha 6 v příštím roce pokryje z rozpočtových rezerv, jež byly stanoveny na celkem 83 milionů korun. Vyplývá to z rozpočtu na rok 2022, který dnes schválilo zastupitelstvo městské části. Rozpočtový plán počítá s příjmy téměř 779 milionů korun, provozní výdaje jsou předpokládány ve výši 787 milionů korun. Do rozvoje chce Praha 6 investovat celkem 530 milionů korun, nejvíce z toho v oblasti školství.

Celý článek17. 12. 2021

V reakci na ekonomické dopady koronaviru Praha 6 pro příští rok sníží běžné výdaje o 35 milionů korun, nadále ovšem plánuje rozvojové investice, a to zejména do školství a vlastního bytového fondu. Současně je připravena na mimořádné výdaje v souvislosti s řešením pandemie. Vyplývá to z rozpočtu, který dnes schválili zastupitelé městské části. Rozpočet bude nově dostupný přes aplikaci CityVizor v tzv. rozklikávací podobě.  

Celý článek18. 12. 2020

Praha, 26. 2. 2015 – DOKUMENT: CELKOVÝ PŘEHLED VŠECH VÝDAJŮ UVNITŘ ZPRÁVY. Zastupitelé městské části Praha 6 dnes po téměř dvouhodinové rozpravě schválili rozpočet městské části Praha 6 na rok 2015. Rozpočet počítá s celkovými příjmy ve výši 678,6 milionů korun. Běžné výdaje jsou ve výši běžných příjmů tedy rovněž 678,6 milionů korun. Kapitálové (investiční) výdaje dosahují výše 277 milionů korun. 

Celý článek26. 2. 2015