Výstava 2024 – Múzy okolo i v nás

Závěrečná výstava obrázků a keramiky v městské knihovně Břevnov a v DDM Praha 6

Hlavní foto

Výstava je závěrečná prezentace oddělení estetiky a umění, keramických a výtvarných oborů. Městská knihovna Břevnov nám zapůjčila výlohy, obrázky pak budou k vidění v prostorech DDM nejzdařilejších děl

Podobné akce