O vzácných tiscích Městské knihovny v Praze

Jana Kozáková z Oddělení vzácných tisků představí nejstarší a nejcennější část fondů naší knihovny.

Hlavní foto

Oddělení vzácných tisků soustřeďuje knihy od 15 stol. až do současnosti. Celkově se jedná o cca 20 tisíc svazků. Nejstarším tiskem je Pražská bible z roku 1488, najdete zde cca 1300 knih z 16. až 18. stol., ale i cenné knihy vydané v posledních letech. Dozvíte se o historii Městské knihovny v Praze i o tom, jak probíhala záchrana knih po povodni v roce 2002. Uvidíte ukázky některých tisků, ke kterým se váže zajímavý příběh.

Podobné akce