Květinové dílny pro seniory

Květinová dílna pro seniory DPS Liboc Praha 6

Květinová dílna a sociální podnik Aranžérie pořádá pro klienty DPS Liboc květinový workshop s finanční podporou MČ Praha 6. 

Podobné akce