Barokní podvečery v Praze 6

24. cyklus koncertů Barokní podvečery uvede komorně laděný koncert nazvaný "Apollón & Dionýsos", který nás přenese do prostředí římských paláců na konci 17. a počátku 18. století. Nejvýznamnější šlechtici pořádali ve svých sídlech jednou týdně veřejné koncerty zvané akademie, na nichž zněly nejnovější kusy v Římě působících mistrů. V hudební salon se pro tento večer promění Tereziánský sál Břevnovského kláštera, aby v něm zazněla mistrovská díla jejich chráněnců Georga Friedricha Händela a Arcangella Corelliho. Program doplní tvorba jejich současníků Francesca Geminianiho a Alessandra Scarlattiho. V precizním a zároveň hravém provedení představí publiku Collegium Marianum pod vedením Jany Semerádové sólové a triové sonáty v nejrůznějším obsazení včetně virtuózního flétnového koncertu na závěr.

Hlavní foto

Program koncertu:

Georg Friedrich Händel (1685–1759)
Triová sonáta G dur, HWV 399
 
Arcangelo Corelli 
(1653–1713)
Sonata da camera g moll č. 2, op. 4
 
Francesco Geminiani 
(1687–1762)
Sonáta pro violoncello a basso continuo A dur
 
Georg Friedrich Händel

Sonáta pro housle a basso continuo D dur, HWV 371
 
Arcangelo Corelli

Sonata da camera A dur č. 3, op. 4
 
Georg Friedrich Händel

Triová sonáta g moll, HWV 390
 
Alessandro Scarlatti 
(1660–1725)
Flétnový koncert a moll

 

Účinkují:

COLLEGIUM MARIANUM
Jana Semerádová – flauto traverso
Lenka Torgersen – barokní housle
Magdalena Malá – barokní housle
Hana Fleková – barokní violoncello
Jan Krejča – teorba
Sebastian Knebel – cembalo

Podobné akce