Praha 6 se letos poprvé připojí ke Světovému dni včel

Instalace včelích úlů na střeše Polikliniky Pod Marjánkou a v parku Ladronka, memorandum s Včelařským spolkem či výstava ve spolupráci s Velvyslanectvím Slovinské republiky. To jsou aktivity, kterými se letos městská část Praha 6 poprvé připojí ke Světovému dni včel.

Hlavní foto Včelí úly na střeše Polikliniky Pod Marjánkou

Valné shromáždění OSN vyhlásilo v prosinci 2017 na základě iniciativy Slovinska 20. květen Světovým dnem včel. Od té doby aktivity a osvěta spojené s tímto dnem významně přispívají ke zvyšování povědomí o významu včel a dalších opylovačů pro životní prostředí.

„Naše městská část je již řadu let považována za nejzelenější část Prahy a vedení radnice se snaží hledat nové možnosti, jak životní prostředí a naše bezprostřední okolí ještě více zvelebovat. Velice mě zaujala iniciativa Velvyslanectví Slovinské republiky a rozhodli jsme se letos poprvé připojit k oslavám Světového dne včel, a to nejen symbolicky, ale rovnou konkrétními činy a kromě již instalovaných včelstev budeme nadále vyhledávat vhodné lokality pro umístění dalších,“ říká starosta městské části Praha 6 Jakub Stárek.

Praha 6 se do oslav Světového dne včel zapojila aktivně. Nedávno byly přesunuty včelí úly místních včelařů na nová stanoviště v parku Ladronka a na střechu Polikliniky Pod Marjánkou. Praha 6 tak pomohla včelařům, kteří dosud neměli vhodné prostory pro chov včel. K posílení spolupráce na podporu opylovačů uzavřela Praha 6 se Včelařským spolkem memorandum o spolupráci.

„Naším cílem je nejen rozvíjet chov včel, ale také vzdělávat veřejnost o významu všech opylovačů. Instalace včelích úlů na nových stanovištích v Praze 6 je skvělým příkladem spolupráce s místní komunitou, která pomáhá včelařům a zvyšuje povědomí o důležitosti opylovačů pro ekosystém," říká Milan Šimonovský, člen Včelařského spolku pro Prahu 6 a 7.
Slovinské velvyslanectví každoročně pořádá různé aktivity připomínající důležitost včel v životě na Zemi. V roce 2020 byla slavnostně vysazena lípa česko-slovinského přátelství (významný zdroj potravy pro včely) v parku Charlotty Masarykové v Praze 6 a od té doby na několika dalších místech v Praze a okolí.

V letošním roce připravilo Velvyslanectví Slovinské republiky výstavu o včelách a včelařském dědictví ve spolupráci s Muzeem včelařství ve slovinské Radovljici. Výstava bude umístěna před usedlostí Ladronka do 11. června.

„Světový den včel je skvělou příležitostí, jak informovat veřejnost o úloze včel a dalších opylovačů a o hrozbách, kterým čelí. Je to příležitost pro nás všechny, abychom podpořili opatření na ochranu a podporu opylovačů. Včely jsou našimi klíčovými spojenci při řešení hlavních globálních problémů. Jsou klíčem k potravinové bezpečnosti a zdraví ekosystémů v celosvětovém měřítku. Závisí na nich každá třetí lžíce potravin, které jíme, a téměř 90 % planě rostoucích rostlin. Lidstvo proto bude stát nebo padat na své schopnosti je chránit a podporovat," říká velvyslankyně Slovinské republiky J. E. Tanja Strniša.

Součástí oslav budou i workshopy pro děti šestkových základních škol. Muzeum včelařství ve slovinské Radovljici zprostředkuje anglicky mluvícího lektora, který zajistí workshopy pro děti osmých a devátých ročníků šestkových ZŠ v průběhu 21. a 22. května. Praha 6 zajistila další 2-3 dny workshopů s česky mluvícími lektory pro nižší stupně základních škol prostřednictvím Včelařského spolku (v týdnu od 27. 5.).

„Spolek aktivně spolupracuje s Prahou 6 v oblasti vzdělávání, kde na své komunitní včelnici ve VÚRV Na Dědině pořádá pravidelné exkurze pro žáky základních škol Prahy 6 nebo různé kurzy o včelaření pro všechny zájemce. Teď jsme se rozhodli spolupráci rozšířit podpisem memoranda,“ říká místostarostka pro školství městské části Praha 6 Mariana Čapková, která tuto spolupráci iniciovala.

Související články

30. dubna skončilo hlasování v 5. ročníku projektu participativního rozpočtování Nápad pro Šestku. Během měsíce vyjádřilo svůj názor celkem 1 441 respondentů, o čtvrtinu více než v minulém ročníku. Hlasování bylo rozděleno do 2 kategorií – malé nápady a velké nápady.

Celý článek13. 5. 2024