Nejistá budoucnost veleslavínského zámečku

Škola, kulturní centrum, prostor pro komunitní akce, park otevřený pro veřejnost – ještě loni se zdálo, že se areál veleslavínského zámku otevře v řádu několik let lidem a stane se přirozeným centrem Veleslavína. Letos je opět vše jinak.

Hlavní foto

Praha 6 chtěla v první fázi otevřít park pro veřejnost a umožnit v areálu konání kulturních a komunitních akcí, protože Veleslavín postrádá přirozené centrum pro trávení volného času. Vzhledem k velikosti celého areálu a jeho aktuálnímu špatnému stavu bohužel není v kapacitách Prahy 6 řešit budoucnost Veleslavínského zámku samostatně, proto chtěla plány uskutečnit ve spolupráci s hlavním městem.

 Změna postoje hl. města

„Dlouhodobě jsme byli zástupci hlavního města ubezpečováni, že trvá zájem Prahy na řešení situace Veleslavínského zámku, ať už krátkodobé nebo v delším časovém horizontu. V této věci jsem absolvoval řadu jednání a snažil jsem se zprostředkovat dohodu mezi státem a hlavním městem,“ říká místostarosta pro majetek Petr Prokop. V závěru loňského roku bohužel hlavní město přehodnotilo svůj postoj a závazek vůči veřejnosti získat zámek do svého majetku v rámci směn se státem. Zároveň hlavní město odmítlo dále prodloužit výpůjčku od státu a od nového roku budoucnost zámku přestalo, s odkazem na vysokou cenu, řešit.

„Hlavní město mělo prioritně zájem o bezúplatný převod zámku Veleslavín a nikoli o úplatný, za což lze považovat i takzvané vzájemné převody majetku mezi státem a hlavním městem. Navíc stát za zámek požaduje protihodnotu 523 milionů korun, což považujeme za nepřiměřené. Ve chvíli, kdy není ochotný převést nemovitost na Prahu bezúplatně, nedává nám smysl pokračovat v krátkodobých výpůjčkách, protože to není řešení situace,“ vysvětluje rozhodnutí Praha Adam Zábranský, radní hlavního města pro majetek. A dodává, že zvelebení a uvedení zámku do provozuschopného stavu bude vyžadovat investice v řádu dalších stovek milionů korun.

 Bez účasti Prahy?

Praha 6 se v závěru roku dostala do nečekané a nezáviděníhodné situace. „Byli jsme nuceni ve velice krátkém čase reagovat na nabídku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových k převzetí výpůjčky včetně všech souvisejících nákladů v řádech milionů korun ročně. Tuto nabídku jsme museli prozatím odmítnout, protože zatím nemáme zpracovanou vizi dlouhodobého ekonomicky udržitelného využití zámku v nové situaci bez účasti hlavního města Prahy, a bez této jasné vize nemůžeme vynakládat zodpovědně prostředky z rozpočtu městské části na údržbu a správu areálu,“ vysvětluje Petr Prokop. Radnice však i nadále nabízí hlavnímu městu spolupráci v úrovni správy a údržby parku, organizace akcí pro veřejnost i budoucí investice do rekonstrukce některých objektů v rámci areálu. Co když ale k dohodě nedojde? Hrozí opět dražba a převod do soukromých rukou, čemuž se už jednou podařilo zabránit pod tlakem veřejného mínění? „Další postup se bude odvíjet od postoje hlavního města Prahy a městské části Praha 6,“ reaguje Michaela Tesařová, tisková mluvčí ÚZSVM.

Související články

30. dubna skončilo hlasování v 5. ročníku projektu participativního rozpočtování Nápad pro Šestku. Během měsíce vyjádřilo svůj názor celkem 1 441 respondentů, o čtvrtinu více než v minulém ročníku. Hlasování bylo rozděleno do 2 kategorií – malé nápady a velké nápady.

Celý článek13. 5. 2024

Neutěšený stav Hradčanského rozhraní je desítky let ostudou Prahy 6. Lepší budoucnost nyní Praha 6 společně s investorem hledá v participaci.  Pro nalezení vize rozvoje lokality Hradčanského rozhraní byla navržena metoda tzv. testovacího plánování.

Celý článek9. 5. 2024

Praha 6 od července přebírá od Magistrátu hlavního města Prahy agendu přestupků. Za tímto účelem vzniklo oddělení přestupků, které bude součástí odboru přestupkového řízení, a od 22. dubna bude nově v provozu v poliklinice Pod Marjánkou na Břevnově. Ve dnech 18. a 19. 4. se odbor přestupkového řízení stěhuje z původní adresy Dr. Zikmunda Wintra 768/20 na polikliniku a v těchto dnech bude pro veřejnost uzavřen.

Celý článek16. 4. 2024