Veřejné představení záměru revitalizace hřiště Na Křídle

Zveme vás na představení návrhu dílčích úprav hřiště Na Křídle, které navrhli žáci základních škol Prahy 6 v rámci projektu "Město patří všem". Žáci pracovali pod vedením architekta a připravili úpravy, které respektují přírodní ráz prostoru. Setkání se uskuteční v ulici Na Křídle dne 22. května v 17:00, kde proběhne diskuze s navrhovateli, zástupci městské části a rezidenty nad plánkem s úpravami hřiště.  

Přidání prvků ze dřeva a skluzavky nebo oprava stávajících prvků můžou přispět k tomu, že prostor hřiště bude atraktivní pro všechny věkové skupiny, a poskytne možnosti jak pro odpočinek, tak pro aktivní trávení volného času.

Vyjádřit svůj názor můžete také emailem: hhimmelova@praha6.cz, nebo poštou: Úřad městské části Praha 6, Kancelář starosty, participace, Čs. armády 23, 160 00 Praha 6.