Veřejná zakázka na revitalizaci bývalého hřbitova Na Skalce v Bubenči

Zadavatelem zakázky je organizace Hřbitovy a pohřební služby hl. m. Prahy. Lhůta pro podání nabídek je 11. 6. 2024.

Předmětem veřejné zakázky je vytvořit proces postupné proměny hřbitova a krajinářskou studii, které zajistí, aby na místě bývalého hřbitova vzniklo místo, které bude otevřené lidem a kde se v důstojném, ale přesto civilním prostředí na pomezí lesa a zahrady mohou odehrávat pohřební obřady. Neméně důležité je, aby skrze vytvoření prostoru pro edukaci, přednášky a komorní kulturní akce území bývalého hřbitova mohlo dále přispívat k rozvoji funerální kultury a tedy i společenského nakládání s tématy smrti a rozloučení. Jako proces výběru zhotovitele byl zvolen soutěžní workshop. Důvodem je skutečnost, že zadavatel se snaží o inovativní přístup k řešenému území a potřebuje si skrze diskuse a předestření různých přístupů a prostorových řešení dodefinovat budoucí reálné fungování řešeného území a teprve následně finalizovat zadání.

Kompletní informace ZDE