Radnice Prahy 6 dlouhodobě posiluje prevenci v oblasti ochrany před korupčním jednáním a klientelismem. Řídíme se “Protikorupčním desaterem”:

  • internetová aplikace na veřejné zakázky fungující na principu aukce
  • centrální databáze veřejných zakázek
  • centrální databáze smluv
  • preference účasti v soutěži společnostem, které jsou ochotné předložit svou majetkovou strukturu účast občanů ve výběrových komisích
  • možnost nájemníků v obecních domech vybrat mezi sebou „delegovanou osobu", která bude jejich zájmy zastupovat při výběrových řízeních na stavební práce, nahlížet do stavebního deníku či se účastnit kontrolních dnů
  • zveřejňování na internetu centrální databáze domů v majetku městské části obsahující seznam všech obecních domů, průběžné informace o výši vybraného nájemného z každého domu, informace o výši nákladů vynaložených na opravu jednotlivých domů,
  • seznam všech obecních nebytových prostor s informacemi o výši vybraného nájemného z každého prostoru
  • zřízení funkce „kontrolora", který bude provádět namátkovou kontrolní činnost v oblasti domovního fondu, bude prostředníkem mezi nájemci, správcovskou firmou a městskou částí
  • protikorupční e-mailová adresa: bezkorupce@praha6.cz
  • zveřejňování všech investičních záměrů radnice

Databáze smluv

Přehled všech smluv uzavřených ÚMČ Praha 6.
Databáze smluv

Elektronické tržiště a aukce

Zakázky do 2 mil. Kč (nebo 6 mil. Kč za stavební práce) NErealizované podle zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.
Elektronické tržiště a aukce

Veřejné zakázky

Zakázky přesahující částku 2 mil. Kč za služby a dodávky nebo částku 6 mil. Kč za stavební práce realizované podle zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.
Veřejné zakázky