fotografieIng. Jan Šafr

Ing. Jan Šafr

volební období 2002 - 2006

člen RMČ

Uvolněný člen ZMČ pro výkon funkce člena Rady. Zodpovídá za koordinační a koncepční činnost v oblasti sociální bytové politiky, je koordinátorem projektu výstavby domu pro seniory, projektu elektronického bezpečnostního dohledu pro seniory, projektu vymístění Domova důchodců a revitalizace lokality Jednořadá, zodpovídá za pronájmy sociálních bytů 1. skupiny, za přípravu pravidel pronájmu bytů 2. skupiny, předseda Komise pro sociálně bytové otázky a Komise pro sociálně právní ochranu dětí.

Pro případné dotazy použijte e-mail.