fotografieprof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, dr.h.c.

prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, dr.h.c.

volební období 2022 - 2026

odborník

Pro případné dotazy použijte e-mail.