fotografieIng. arch. Eva Smutná, FEng.

Ing. arch. Eva Smutná, FEng.

volební období 2018 - 2022

radní

Zodpovídá za strategický rozvoj a památkovou péči.

Narodila se v Praze, kde i vyrůstala. Vystudovala střední průmyslovou školu stavební a v roce 1985 absolvovala Fakultu architektury ČVUT. Po ukončení studia nastoupila na Útvar hlavního architekta hl. m. Prahy (dnes Institut plánování a rozvoje), kde 30 letech pracovala jako koncepční architekt a urbanista. Od roku 1998, nejprve jako nestranický odborník, a později jako členka zastupitelstva byla členem Komise územního rozvoje Prahy 6. V roce 2010 přijala místo na kandidátce TOP 09. V letech 2014–2016 byla radní Prahy 6 odpovědnou za územní rozvoj a od roku 2016 do současnosti za strategický rozvoj a památkovou péči. Je vdaná, má čtyři děti. Je členkou Inženýrské akademie ČR, z.s. a Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR.

Pro případné dotazy použijte e-mail.