Komise - PS ke zpracování konceptu kulturně-společenského hubu 4. kvadrant