LDN Drnovská

Drnovská

Návrh architektonického řešení novostavby léčebny dlouhodobě nemocných "LDN Drnovská v Ruzyni, Praha 6" byl předmětem architektonické soutěže, probíhající v letech 2021-22. Řešené území soutěže o rozloze cca 5.009 m2 bylo vymezeno ulicemi Drnovská, Pilotů a Dědinská, v k.ú. Ruzyně. Návrh LDN byl ve vítězném soutěžním návrhu zpracován s kapacitou 102 lůžek (v souladu se soutěžním zadáním). Dne 28.04.2020 v usnesení RMČ č. 1425/20 - Záměr umístění novostavby Léčebny dlouhodobě nemocných (LDN) v k. ú. Ruzyně, č. parc. 1300/10, 1300/25, 1301, 2221/1, a zrušení usnesení RMČ č. 3112/18 ze dne 24. 01. 2018 "Přístavba LDN do areálu Břevnovské polikliniky Na Marjánce" - RMČ doporučila zastupitelstvu MČ P6 schválit zahájení přípravy umístění novostavby LDN na pozemcích v k. ú. Ruzyně, č. parc. 1300/10, 1300/25, 1301, 2221/1, formou zadání veřejné architektonické soutěže o návrh. Pro tento záměr MČ Praha 6 v letech 2021-22 připravila, uspořádala a řádně uzavřela užší architektonickou soutěž o návrh, s nyní připravovaným jednacím řízením bez uveřejnění ("JŘBU") na veřejnou zakázku na zpracování navazujících výkonových fází přípravy záměru. RMČ ve svém usnesení č.3163/22 ze dne 24.01.2022 zajistila "Schválení výsledků architektonické soutěže o návrh LDN Drnovská v Ruzyni, Praha 6". Účastníkem, jehož soutěžní návrh č. 5 se umístil na 1. místě, byli Lennox architekti, s.r.o., Pod Andělkou 9/155, 169 00 Praha 6, IČO 49688910, a RANGHERKA 5 s.r.o., 28. pluku 39, 100 00 Praha 10, IČO 05971985. V roce 2023, ihned po vydání změny ÚPn, byla vypsána výzva k podání nabídky na administraci JŘBU. S vybraným vítězem výzvy byla podepsána smlouva o administraci. Vítěz architektonické soutěže byl vyzván v souladu se soutěžními podmínkami a jako první ze tří oceněných, k podání nabídky pro jednací řízení bez uveřejnění. Současně proběhla prezentace vítězného návrhu architektonické soutěže veřejnosti. Po podepsání smlouvy s vítězem započaly na podzim roku 2023 projektové práce na finální studii. Byla zřízena Expertní skupina z řad lékařů a dalších odborníků, která se na několika jednáních účastnila upřesnění zadání pro architekty. V polovině roku 2024 bychom mohli obdržet finální studii a po jejím odsouhlasení by měly začít projektové práce na dokumentaci pro společné povolení stavby.