Kulturní centrum Kaštan

Bělohorská 201

Součástí záměru je přístavba vlastní budovy Kaštanu a společenský sál, klub či alespoň kavárna - cukrárna, úprava západního předpolí Kaštanu na možnost pořádání trhů a malých kulturních představení a rekonstrukce předmětných částí vlastní budovy Kaštanu jako zázemí (sociální zařízení, technické zázemí atd.). V návaznosti na Programové prohlášení RMČ bylo požádáno o změnu ÚPn. Mimo Dendrologického průzkumu a Stavebně–historického průzkumu byl na podzim roku 2022 vyhotoven Stavebně technický průzkum a statický posudek, Stavebně mykologický a entomologický průzkum a předána Studie Rekonstrukce a dostavba KC Kaštan. Ze studie vyplývá, že i kdybychom čekali na změnu ÚPn, tak rozšíření není možné bez úzké spolupráce s památkáři, nebo dokonce bez sejmutí památkové ochrany objektu. V těchto intencích probíhají nyní schůzky jak interní, tak na MHMP, tak s památkáři. Z jednání s památkáři vyplynulo, že samotný objekt nelze rozšiřovat, ani nijak výrazně upravovat.
Pod patronací Odboru územního rozvoje bude připravena architektonická soutěž na rekonstrukci ve stávajícího objemu objektu a následnou případnou přístavbu (2.etapa).