K Brusce

K Brusce

Ve volebním období 2018-22 byla odevzdána studie Úprava prostoru ulice K Brusce a podpůrná studie OUR pro NPU/OPP a to mezi ulicemi Milady Horákové a Na Valech (Etapa I.). Na základě doporučení a rozhodnutí rady bude pokračováno až k Písecké bráně (Etapa II.). Pro Etapu I. se připravuje výběr projektanta pro vyhotovení projektové dokumentace pro SP. U Etapy II. proběhla ve spolupráci s ODŽP analýza obsazenosti parkovacích míst a vyhodnocení jejich možného zrušení. Na konci roku 2023 byl předán projektantem Koncept studie návrhu úprav severního předpolí Písecké brány, na základě kterého začne projednávání s dotčenými orgány a vyhotovena finální studie, která bude sloužit jako zadání pro projekt vyhotovení projektové dokumentace pro SP pro celou ulici (Etapa I. A II). K realizaci bude projektová dokumentace včetně SP předána správci komunikací (TSK). Postup byl s TSK předběžně projednán.