BD Rakovnická

Rakovnická

Záměr na výstavbu bytových domů a dvoutřídní mateřské školy na volných městských pozemcích v ulici Rakovnická v Ruzyni je připravován od roku 2020. Architektonická soutěž "Bytové domy a mateřská škola Rakovnická v Ruzyni, Praha 6" byla vyhlášena zveřejněním na portálu zadavatele dne 25. 6. 2021 na základě usnesení RMČ č. 2645/21 ze dne 22. 6. 2021. Předmětem soutěže byl návrh 3-4 bytových domů a dvoutřídní mateřské školy bez varny vč. zahrady na pozemcích č. parc. 1910/2, 1912/2, 1914/2 a 1916/3 v k.ú. Ruzyně a ideový návrh přilehlé části komunikace Rakovnická a Ledecká na části pozemku parc. č. 2248/1 a na pozemku 2252 v k.ú. Ruzyně.
Usnesením RMČ č. 2942/21 ze dne 02.11.2021 byla soutěž vyhodnocena. V bodě II. 3. souhlasila RMČ s pokračováním záměru formou JŘBU a uložila statutárnímu místostarostovi Mgr. Jakubovi Stárkovi připravit další postup vedoucí k realizaci záměru. Výsledek architektonické soutěžen byl představen veřejnosti.

https://praha6.cz/potrebuji-vyresit/soutez-rakovnicka_46371.html

Dne 21.04.2023 byly vyzvány 4 advokátní kanceláře k předložení cenové nabídky na celkovou administraci výběrového řízení bez uveřejnění včetně vypracování smlouvy o dílo. Usnesením RMČ č. 666/23 dne 12.6.2023 byl vybrán administrátor a podepsána s ním smlouva. Probíhají konzultace s projektanty a na konci měsíce ledna 2024, po upřesnění zadání na základě ekonomické a demografické rozvahy, bylo započato jednání (JŘBÚ) s vítězem architektonické soutěže.