AVČ Ladronka

Ladronka

AVČ Ladronka - strategický plán rozvoje na období 2018 – 2028. Na základě tohoto strategického plánu připraveného pracovní skupinou a schváleného ZMČ ("Plán pro Ladronku, schváleno usnesením RMČ 3603/18 z 18.6.2018 a ZMČ 661/18 z 21.6.2018) se přistupuje k naplňování jednotlivých opatření, v tomto případě č.07 - Areál kolečkových sportů u Kauflandu a č.09 Sportovní hřiště, cvičební prvky. Bylo prověřeno zadání těchto dvou staveb jako podkladu pro výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace. Bylo zrekonstruováno složení Pracovní skupiny pro Ladronku, která by se nyní měla účastnit již jen výrobních výborů při projektování. Pracovní skupina následně odsouhlasila předložené studie s tím, že Sportovní hřičště by mělo být upraveno a zjednodušeno. Na začátku roku 2024 byla podepsána smlouva s vítězem výzvy na výběr dodavatele projektové dokumentace k umístění a povolení stavby závodního oválu. Projekt by měl být předán a mělo být zahájeno projednávání na SÚ do 5 měsíců. Po získání pravomocného povolení bude pokračováno výběrem projektanta pro dokumentaci realizace stavby a výběrem dodavatele. Po projednání předané studie Studie generelu budoucích úprav od S&H Architekti v PS pro Ladronku a s Prahou 5 bude pokračováno výběrem projektanta pro společné územní a stavební řízení.