Revitalizace ulice Čs.armády

Čs. Armády

Městská část svojí aktivitou navazuje na připravovanou úpravu koncepce Vítězného náměstí, jakož i na budoucí úvahy o úpravách ulice Pod Kaštany a další výhledové záměry v ulici Korunovační na území Prahy 7.

Navrhovaná úprava přispěje k vyšší estetické hodnotě uličního prostoru při zajištění bezpečnosti provozu pro všechny účastníky na této komunikaci. Základním principem návrhu dopravního řešení je redukce 1 jízdního pruhu v každém směru a současně ponechání směrově rozděleného provozu se středním dělicím pásem. To umožňuje významné rozšíření prostoru pro pěší a zvýšení počtu parkovacích míst. Do prostoru pro pěší je možné navrhnout nové stromořadí a v úseku na náměstí Svobody je podél severního okraje ul. Čs. armády navržen nový chodník pro pěší . V roce 2024 by mělo začít zpracování dokumentace pro společné řízení. Zadání by měla tvořit zpracovaná studie. Po získání příslušných povolení bude projekt předán k realizaci správci komunikace TSK a.s.