Bělohorská ulice

Bělohorská

Bělohorská je významnou pražskou obchodní třídou. V roce 2016 pověřilo město IPR Praha, aby vypracovali koncepční studii ulice. Dokument vznikal v úzké spolupráci s naší městskou částí. Cílem studie bylo vytvořit atraktivní a prosperující ulici, na které budou občané chtít trávit čas a která poskytne bezpečné podmínky pro rozličné způsoby dopravy. Do jeho tvorby se zapojili také občané. Cílem studie bylo vytvořit atraktivní a prosperující ulici, na které budou občané chtít trávit čas a která poskytne bezpečné podmínky pro rozličné způsoby dopravy. V roce 2018 byl na základě výběrového řízení vybrán generálního projektanta na zpracování projektové dokumentace – společnost PUDIS ve spolupráci se společností METROPROJEKT Praha. Detailnější popis projektu je možné vidět na stránkách IPR Praha https://iprpraha.cz/projekt/55/belohorska