Cisařský ostrov (Trojská kotlina)

Císařksý ostrov

Trojská kotlina, ve které se nachází také Císařský ostrov, má obrovský rekreační potenciál. Jedno z nejcennějších a největších přírodních pražských území čeká proměna. Břehy Vltavy budou upraveny do stavu, v jakém se nacházely zhruba před sto lety. Soutěžní workshop, který proběhl během května a června 2015, představoval přípravnou fázi budoucí Koncepce Císařského ostrova. Kombinoval soutěž a odborné kolokvium s širokou účastí. Jeho cílem bylo nalézt sdílený přístup k rozvoji území a vybrat vítězný projekt z pěti návrhů, které plynule vznikaly v rozmezí mezi prvním a třetím setkáním. Koncepce revitalizace Císařského ostrova se opírá o návrh mezioborového autorského týmu ve složení architekt Petr Pelčák, krajinářská architektka Eva Wagnerová, dopravní inženýr Václav Malina a vodohospodářský inženýr Miloslav Šindlar, který právě v roce 2015 zvítězil v soutěžním workshopu. Více najdete na stránkách IPR Praha https://iprpraha.cz/projekt/15/cisarsky-ostrov-trojska-kotlina