Vítězné náměstí - řešení tzv. 4. kvadrantu - aktuální soutěž na dostavbu náměstí

4. kvadrant

Vítězné náměstí - řešení tzv. 4. kvadrantu - aktuální soutěž na dostavbu náměstí

Ve spolupráci s HMP a MČ P6 vyhlásit soukromý investor mezinárodní architektonickou soutěž na dostavbu tzv. 4. kvadrantu, tedy jeho poslední nedokončené části. Území je vymezeno ulicemi Evropská, Šolínova a Jugoslávských partyzánů, bude známa v květnu příštího roku.
Soutěž probíhala formou tří soutěžních workshopů, během kterých se porota, investoři, samospráva a další aktéři území zapojili do dialogu přímo se soutěžícími týmy.
Podrobné informace jsou na webu https://www.4kvadrant.cz