Kampus Dejvice

Technická

Kampus Dejvice leží na atraktivním místě v širším centru města, disponuje kvalitní architekturou a množstvím zeleně. Význam současných vysokoškolských kampusů se mění. Už nejsou jen uzavřenými tichými areály, ale součástí života města. Kampus Dejvice čeká na svou proměnu dlouho. Proto IPR Praha, na základě zadání od vedení města, vypsal veřejnou zakázku na zpracovatele koncepční studie vysokoškolského areálu. Vítězem se stal ateliér MCA pod vedením Pavly Melkové a Miroslava Cikána. Koncepční studie se věnuje celkové revitalizaci jeho veřejných prostranství, která by měla získat na atraktivitě nejen pro studenty, ale také pro občany, kteří sem přijdou relaxovat. Na stránkách IPR https://iprpraha.cz/projekt/5/kampus-dejvice je podrobně popsána i participace projektu, koncepce Kampusu Dejvice i se závěrečnou zprávou z dotazníkového šetření.