Sídliště Baba

Baba

Osada Baba je výrazným pojmem české i evropské funkcionalistické architektury.
Dnešní sídliště Baba představuje z hlediska urbanismu a veřejných prostranství stabilizované území. Úpravy však potřebuje. Trápí ji špatný stav a umístění podzemních sítí, jako je kanalizace, vodovod či plyn. Chystají se také další dílčí opravy, které nebyly dosud systematicky koordinovány. Nová studie, dokončená na začátku roku 2022, umožní zkombinovat a zkoordinovat veškeré probíhající paralelní projekty. Dokument také zvýší efektivitu vynaložených prostředků. Kompletní studii je možné si prohlédnou na stránkách https://iprpraha.cz/projekt/54/sidliste-baba

Osada
BABA 1932 - Experimentální sídliště Svazu československého díla byla
zapsána v roce 2020 na seznam Evropského dědictví (European Heritage Label).
Toto významné ocenění s sebou přináší i řadu povinností.

V rámci koordinace záměrů ze studie vyplývajících, nutnosti řešit křižovatku Šárecká,
Na Šťáhlavce, Matějská, dopravní záměry města i záměry investorů v místě objednává nyní
Praha 6 koordinační studii s regulačními výstupy pro toto území.