Nový Sedlec

Sedlec

Území Nového Sedlce je jednou z nejvýznamnějších transformačních ploch na okraji Prahy. Urbanistickou studii Nový Sedlec zpracovává Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR Praha) na základě zadání hlavního města Prahy. Cílem města i městské části je, aby zde vznikla fungující čtvrť a zajištění podmínek pro výstavbu nové tramvajové trati ze zastávky Nádraží Podbaba do zastávky Výhledy v Suchdole. To vyžaduje změnu územního plánu a koncepci, podle které se území bude dále rozvíjet. Studie slouží právě jako podklad pro změnu územního plánu, která současně v území probíhá a do které se veřejnost během roku 2023 bude také moci zapojit.

Vše je popsáno na stránkách https://iprpraha.cz/projekt/134/novy-sedlec kde jsou také zpracované materiály ke stažení, včetně předběžného harmonogramu.