Vila U Vorlíků

U Vorlíků

Vila U Vorlíků č. p. 82/10, k. ú. Bubeneč, Praha 6, byla svěřena do vlastnictví MČ avšak bez přilehlých pozemků, což významně omezuje možnosti jejího využívání, resp. Rekonstrukce nebo dostavby. V současné době je využívána pro ubytování uprchlíků z Ukrajiny a vedou se interní diskuze o dalších možnostech jejího využití včetně variant ohledně přilehlých pozemků.