Náhradní rodinná péče

Kdy a kde řešit

Odbor sociálních věcí

Hlavní budova úřadu

Úřední hodiny

pondělí08:00 - 18:00

středa08:00 - 18:00

Kdo je vám k dispozici

Lenka Zofová

Sociální pracovnice

Oddělení péče o děti a rodinu

Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 601/23, kancelář č. 117

telefon: +420 220 189 668

e-mail: lzofova@praha6.cz

Mgr. Michaela Votočková DiS.

Sociální pracovnice

Oddělení péče o děti a rodinu

Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 601/23, kancelář č. 117

telefon: +420 220 189 607

e-mail: mvotockova@praha6.cz

Úvodní slovo

Žádost pro zájemce o náhradní rodinnou péči (zkr. NRP): osvojení, pěstounská péče, hostitelská péče.


Fyzická osoba, nebo manželský pár, kteří mají zájem o zprostředkování náhradní rodinné péče, žádají formou podání žádosti o NRP prostřednictvím orgánu sociálně právní ochrany dětí úřadu obce s rozšířenou působností.

Žadatel

Zprostředkování NRP může žádat občan České republiky, který trvale žije na území ČR, nebo cizí státní příslušník, který má povolen trvalý pobyt na území ČR, případně cizí státní příslušník, který fakticky pobývá na území ČR déle než 365 dnů, a to nepřetržitě na příslušném obecném úřadě s rozšířenou působností. Příslušným úřadem se rozumí místní příslušnost podle trvalého bydliště žadatele, v případě manželů, dle trvalého bydliště alespoň jednoho z nich.

Podmínky

Žádost se podává na předepsaných tiskopisech, které žadatel obdrží na příslušném úřadu (jak výše uvedeno). Nedílnou součástí řízení je provedení sociálního šetření.

Doklady

Vyplněné předepsané tiskopisy, občanský průkaz, u cizinců pas, potvrzení o povolení k pobytu, oddací list, v případě, že mají vlastní nezletilé dítě jeho rodný list, potvrzení o příjmech, v případě rozvodu rozvodové rozsudky, fotografie žadatelů (odpovídající současnému vzhledu)

Poplatky

Poplatky nejsou předepsány.

Zákon

Zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

Předpisy

Zákon č.94/1963 Sb., zákon o rodině, ve znění pozdějších předpisů Zákon č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů