Vydávání parkovacího průkazu označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou

Kdy a kde řešit

Odbor sociálních věcí

Hlavní budova úřadu

Úřední hodiny

pondělí08:00 - 18:00

středa08:00 - 18:00

Kdo je vám k dispozici

Jaroslava Křížová

Referent sociálních věcí

Oddělení sociální péče a prevence

Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 601/23, kancelář č. 108

telefon: 220 189 617

e-mail: jkrizova@praha6.cz

Úvodní slovo

Speciální označení č. O7 opravňuje držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P využívat vyhrazené parkování pro invalidy.

Žadatel

Držitel průkazu ZTP/P nebo ZTP, s výjimkou praktické nebo úplné hluchoty, zákonný zástupce nebo opatrovník.

Doklady

Průkaz ZTP nebo ZTP/P, fotografie o rozměrech 45 mm x 35 mm, průkaz totožnosti, dále v případě ukončení platnosti stávající speciální označení č. O7 nebo v případě odcizení protokol Policie ČR.

Poplatky

Nejsou stanoveny.

Zákon

zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů

Předpisy

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Dodatek

Další informace lze získat na e-mailové adrese jkrizova@praha6.cz nebo kblazkova@praha6.cz