Setkání jubilantů v Praze 6

Kdy a kde řešit

Odbor správních agend

Hlavní budova úřadu

Úřední hodiny

pondělí08:00 - 18:00

středa08:00 - 18:00

Kdo je vám k dispozici

Dagmar Bornová Schovancová

Matrikářka

Oddělení matrik a státního občanství

Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 601/23, kancelář č. 128

telefon: 220 189 767

e-mail: dbornova@praha6.cz

Úvodní slovo

U příležitosti oslavy 80., 85. a 90. narozenin občanů Prahy 6 pořádá radnice slavnostní setkání, které probíhá v prostorách obřadní síně ve Skleněném paláci, náměstí Svobody 728/1 v Praze 6. Pozvánka je zasílána cca 2 týdny před plánovaným setkáním jubilantů. Parkování je možné před budovou Skleněného paláce.

 

Osobám dožívajícím se 75 let, 91 – 94 let, 96 – 99 let je na jejich adresu zasíláno blahopřání.

 

Občané oslavující 95. narozeniny navštěvuje matrikářka.

 

Občanům, kteří oslaví 100 a více let, chodí blahopřát představitelé městské části po domluvě s oslavencem či blízkým příbuzným apod.

Podmínky

Vzhledem k tomu, že je městská část pro tento účel oprávněna čerpat příslušné údaje ze základního registru obyvatel a z informačního systému evidence obyvatel – a to v rozsahu stanoveném § 119b zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění – je na adresu trvalého pobytu oslavence zaslána automaticky pozvánka.

Účast na akci je zapotřebí potvrdit na tel. číslech 220 189 767, 220 189 768. Setkání probíhá jednou za měsíc (ve středu), v době letních prázdnin se nekoná (oslavenci mající narozeniny v červenci či srpnu jsou zváni na akci v červnu nebo září).