Pronájem azylového či bezbariérového bytu

Kdy a kde řešit

Odbor sociálních věcí

Hlavní budova úřadu

Úřední hodiny

pondělí08:00 - 18:00

středa08:00 - 18:00

Kdo je vám k dispozici

Bc. Jitka Köcherová

Vedoucí OSV

Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 601/23, kancelář č. 102

telefon: 220 189 612

e-mail: jkocherova@praha6.cz

Úvodní slovo

Azylové bydlení je určeno pro poskytnutí přechodného krátkodobého ubytování občanům hlášeným k trvalému pobytu v obvodu městské části Praha 6.


Pravidla jsou uvedena v příloze „Pravidla pronájmu azylového bydlení“.

Žadatel

Občan Prahy 6, který dosáhl věku 18 let nebo jeho zákonný zástupce.

Podmínky

Uvedeny v „Pravidlech pronájmu azylového bydlení“.

Doklady

Platný občanský průkaz.