Pražská památková rezervace na území Prahy 6

Centrální historická část Prahy byla dne 21. 7. 1971 vládním nařízením č. 66 vyhlášena “Pražskou památkovou rezervací” (PPR) a ta byla pak v listopadu 1992 prohlášena světovou památkou UNESCO. PPR zasahuje svým severozápadním okrajem i na území městské části Praha 6. Toto území je ohraničeno Dlabačovem, ulicí Myslbekova, Patočkova, Milady Horákové, Na Valech, Badeniho a částí hranice mezi Prahou 6 a Prahou 7. Na území PPR Prahy 6 se nachází 10 objektů či areálů , které jsou prohlášeny nemovitou kulturní památkou.

ČP. 118, FRAGMENTY DOMU TYCHO DE BRAHE – Parléřova 2
Objekt stál až do druhé poloviny 17. století, kdy byl pobořen při stavbě městského opevnění. Od roku 1599 zde žil Tychode Brahe a zde i 24. 10. 1601 zemřel.

BÝVALÝ VOJENSKÝ HŘBITOV
Na sever od Nového světa pod barokními šancemi se nachází zbytky vojenského hřbitova, založeného roku 1786 a zrušeného roku 1898. Dnes jej připomíná několik náhrobníků z 19. století.

ČP. 220, SIROTČINEC – Milady Horákové 139
Budova bývalého sirotčince byla postavena podle projektu Josefa Rosipala v roce 1931. Přes některé historizující prvky předznamenává Rosipalova koncepce objektu budoucí vývoj moderní architektury.

ČP. 268, RODINNÁ VILA -Tychonova 6, ČP. 269, RODINNÁ VILA – Tychonova 4
Původně rodinná vila, navržená roku 1912 architektem Josefem Gočárem a postavená stavitelem Janem Paclem pro J.Stacha. S č.p. 269 tvoří ucelenou kompozici dvojvily, pouze řešení hlavního vstupu do č.p. 268 je v detailech jednodušší, ochuzené o kubizující prvky.

ČP. 209, BÝVALÁ MÝTNICE – U Písecké brány 3
Původně zahradní domek pocházející z roku 1809, obnovovaný roku 1876. Kolem roku 1890 sloužil k výběru potravní daně, tzv. akcízu. Roku 1933 byla zbourána samostatná část objektu.

ČP. 208, PÍSECKÁ BRÁNA
Písecká brána (též Bruská či Karlova) tvořila součást souboru barokního opevnění historického jádra Prahy. Brána byla vybudována za Karla VI Giovannim Batistou Alliprandim, podle návrhu Františka Vogeta r. 1721. Je zdobena vojenskými emblémy od J.O. Mayera. Pojmenování Písecká pochází podle osady Písku, která ležela v místech dnešního Klárova, název Bruska je podle nedaleko tekoucího potoka Brusnice.

Foto: archiv Písecké brány

ČP.202, BÝVALÁ KAPLE, dnes dům – U písecké brány 1
Původně kaple, patrně z první poloviny 19.století, jejíž sakrální charakter byl zastřen přestavbou na obytný domek. Stojí na místě malé kapličky postavené v letech 1757 – 1761 Ignácem Palliardim, která byla zbořena v roce 1792.

ČP. 234, VILA – Mickiewiczova 3
Původně obytný dům byl postaven podle návrhu sochaře Františka Bílka roku 1911. Jednopatrový dům s mansardovým zastřešením má v pravé části mírně předstupující rizalit nesený dvěma krakorci s reliéfy. V hale jdoucí přes dvě podlaží jsou koncertní varhany, schodiště je zdobené pískovcovými reliéfy Fr. Bílka. Objekt je dnes využíván z části pro bydlení a z části jako kanceláře ředitelství Galerie hl.m. Prahy.

Foto

ČP.233, BÍLKOVA VILA – areál – Mickiewiczova 1
Původně rodinná vila se sochařským atelierem je secesní cihlová stavba z roku 1912 postavená dle vlastního návrhu sochaře Františka Bílka. Dnes je zde sídlo Galerie hl.m. Prahy s rozsáhlou expozicí Bílkových plastik. Součástí je rovněž zahrada s plánovitě vysázenou vzrostlou zelení a kamenné sousoší Fr. Bílka KOMENSKÝ SE LOUČÍ S VLASTÍ (1926).

BAROKNÍ OPEVNĚNÍ HRADČAN
Středověké hradby z doby Karlovy nedokázaly, jak se ukázalo za třicetileté války, zabezpečit ochranu pražských měst, proto po skončení války nařídil císař vypracovat nový systém obrany. Pás nových hradeb byl předsunut před staré gotické opevnění, byl zesílen čtyřiceti novými pětibokými bastiony a do Prahy se vstupovalo jedenácti branami. Barokní hradby obklopily město jako jeden celek podle plánu vojenského inženýra Giovanni B. Pieroniho za spolupráce hraběte de Conti. Výstavba začala po roce 1654 a zúčastnil se jí vedle vojenských inženýrů i hradní stavitel Santino Bossi.