Oznámení o pokračování provozování živnosti u fyzické nebo právnické osoby

Kdy a kde řešit

Odbor správních agend

Hlavní budova úřadu

Úřední hodiny

pondělí08:00 - 18:00

středa08:00 - 18:00

Kdo je vám k dispozici

Ing. Marcel Bílek

Ved. odd. registrace podnikatelů

Oddělení registrace podnikatelů

Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 601/23, kancelář č. 130B

telefon: 220 189 861

e-mail: mbilek@praha6.cz

Úvodní slovo

Oznamuje se pouze v průběhu přerušení provozování živnosti

Žadatel

Podnikatel, statutární orgán právnické osoby, zmocněnec.

Podmínky

Oznamuje se předem, nejpozději dnem pokračování provozování živnosti

Doklady

Žádné doklady nejsou potřebné.

Zákon

§ 31 odst. 12 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů

Sankce

Pokuta za správní delikt podle § 62 odst. 1, písm. q) do 10.000 Kč (podle § 62, odst. 4, písm. e)) nebo pokuta v blokovém řízení do 5.000 Kč (podle § 62 odst.5) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů.

Dodatek

Oznámení lze učinit osobně na kterémkoliv živnostenském úřadu v ČR, zaslat poštou, zaslat prostřednictvím datové schránky právnické osoby a podnikající fyzické osoby, zaslat elektronicky, podepsané zaručeným (certifikovaným) elektronickým podpisem. V případě osobního ohlášení živnosti není potřeba předem vyplňovat Jednotný registrační formulář, bude vyplněn elektronicky pracovníkem živnostenského odboru.