Památková dotace

Kdy a kde řešit

Odbor rozvoje a investic

Hlavní budova úřadu

Úřední hodiny

pondělí08:00 - 18:00

středa08:00 - 18:00

Kdo je vám k dispozici

Ing. Martina Čečilová

Referent ochrany památek a kulturních hod.

Oddělení koncepce strategického a územního rozvoje

Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 601/23, kancelář č. 317

telefon: 220 189 975

e-mail: mcecilova@praha6.cz

Úvod

Finanční podporu (památkovou dotaci) majitelům významných památkových objektů poskytuje MČ Praha 6 již od roku 2008. Jejím cílem je motivovat vlastníky památkově významných objektů na území městské části k účinnější ochraně památkově významného objektu nebo souboru, či usnadnit vhodný způsob volby obnovy objektu, a tím přispět k udržení historické hodnoty čtvrti a její atraktivity z hlediska zájmu cestovního ruchu. MČ Praha 6 spolupracuje s odbory Magistrátu hl. m.Prahy a s orgány Pražské památkové péče v rámci vyhlášené Památkové zóny a Památkové rezervace. Kancelář architekta zajišťuje vyhlášení a průběh grantového řízení „Podpora obnovy významného objektu či souboru“.