Kontejnery na bioodpad a biopopelnice hl. m. Prahy

Kdo je vám k dispozici

Monika Hetešová

Ref. odpadového hospodářství

Oddělení městské zeleně

Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 601/23, kancelář č. 215

telefon: 220 189 402

e-mail: mhetesova@praha6.cz

Úvod

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy organizuje projekt sběru bioodpadu pomocí velkoobjemových kontejnerů (dále jen VOK). Akci zajišťuje a hradí odbor ochrany prostředí MHMP z rozpočtu hl. m. Prahy (z paragrafu prevence vzniku odpadů).

Služba je poskytována v následujícím režimu:

  • VOK bude přistaven v určeném termínu na max. 3 hodiny. Po naplnění kontejneru před koncem doby přistavení dojde k jeho výměně.

  • Po celou dobu odborná obsluha monitoruje naplňování kontejneru bioodpadem, eviduje počty návozů a zodpovídá za čistotu vysbíraného bioodpadu.

  • VOK je určen pouze pro trvale hlášené občany v Praze.

  • Druh sbíraného bioodpadu: komunální bioodpad (především ze zahrad - listí, tráva, větve, neznečištěná zemina, případně kuchyňský bioodpad rostlinného původu).

  • Mobilní drtič nebo štěpkovač není k dispozici.


Harmonogram přistavení kontejnerů na bioodpad

Sobota 11. 3. 2023

Krohova x Nad Lesíkem 9–12 hod.

Na Ostrohu x Průhledová 13–16 hod.

Sobota 18. 3. 2023

Sestupná x Sbíhavá II. 9–12 hod.

Na Okraji x Polní 13–16 hod.

Sobota 25. 3. 2023

Soborská x Nad Šárkou 9–12 hod.

U Dejvického rybníčku x Na Rozdílu 13–16 hod.

Sobota 1. 4. 2023

Kralupská x Dobrovízská 9–12 hod.

Ruzyňská x Ledecká 13–16 hod.

Sobota 15. 4. 2023

Slunná x U Laboratoře 9–12 hod.

Dělostřelecká x Spojená 13–16 hod.

Sobota 22. 4. 2023

Dělostřelecká x Slunná 9–12 hod.

U Ladronky x Dvořeckého 13–16 hod.

Sobota 29. 4. 2023

Na Fišerce x Na Špitálce 9–12 hod.

V Středu x Na Volánové 9–12 hod.

U Silnice x Ke Džbánu 13–16 hod.

Nad Šárkou x Na Kuthence 13–16 hod.

Sobota 6. 5. 2023

Zeyerova Alej x Nad Alejí 9–12 hod.

Brixiho x Rejchova 9–12 hod.

Říčanova x Řečického 13–16 hod.

Na Větrníku x Dusíkova 13–16 hod.

Sobota 13. 5. 2023

Manská zahrada proti č. 309/67 9–12 hod.

Sobota 20. 5. 2023

U V. Baterie x nám. Před Bateriemi 9–12 hod.

Ve Višňovce x K Mohyle 13–16 hod.

Sobota 27. 5. 2023

8. listopadu x U Kaštanu 9–12 hod.

Za Vokovickou vozovnou x U Kolejí 9–12 hod.

Hošťálkova x Štefkova 13–16 hod.

Vlastina x Častavina 13–16 hod.


BIOPOPELNICE pro občany

O umístění biopopelnice ZDARMA mohou požádat také vlastníci objektů. Veškeré informace včetně formuláře žádosti naleznete na https://bioodpad.praha.eu/

Harmonogram přistavení VOK naleznete také v mapě v aplikaci GIS na adrese https://gis.praha6.cz/kontejnery-bio/