Československé armády 23

160 52, Praha 6

infolinka: 800 800 001

ústředna: 220 189 111

e-mail: podatelna@praha6.cz

datová schránka: bmzbv7c

Mgr. Lenka Kratochvílová

Vedoucí OSL

Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 601/23, kancelář č. 001

telefon: 220 189 655

e-mail: lkratochvilova@praha6.cz

Úřední hodiny odboru

pondělí08:00 - 18:00

úterý08:00 - 16:00

středa08:00 - 18:00

čtvrtek08:00 - 16:00

pátek08:00 - 14:00

mapa odborů

Oddělení ekonomických činností

 • Sestavuje a spravuje výdaje ve své působnosti.
 • Připravuje smluvní návrhy, objednávky, sleduje a zodpovídá za ekonomické plnění smluvních závazků v oblasti své působnosti.
 • Zabezpečuje činnost pokladen, pokladní služby a hospodaření se zálohou v souladu s platnou vyhláškou, včetně zajištění cenin pro potřeby ÚMČ (kolky, stravenky, resp. eStravenky).
 • Sestavuje návrh rozpočtu sociálního fondu zaměstnavatele, sleduje a kontroluje jeho čerpání.


Ing. Simona Hrubá

Vedoucí oddělení ekonomických činností

Oddělení ekonomických činností

Odbor služeb

Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 601/23, kancelář č. 003B

telefon: 220 189 680

e-mail: shruba@praha6.cz

Všichni pracovníci oddělení

Oddělení informačních kanceláří

 • IK zajišťují službu telefonní ústředny a obsluhuje chat na stránkách www.praha6.cz.
 • Součástí Czech pointu není ověřování. Jde o samostatnou agendu.
 • Popis činností oddělení IK: Oddělení zajišťuje kompletní službu Czech pointu a ověřování podpisů a kopií listin. Dále zajišťuje službu podávání informací občanům.


Bc. Pavlína Vacátková

Vedoucí oddělení inf. kanceláří

Oddělení informačních kanceláří

Odbor služeb

telefon: 220 189 185

e-mail: pvacatkova@praha6.cz

Všichni pracovníci oddělení

Oddělení vnitřní správy

Správa objektu, doprava, materiální zabezpečení, koordinace údržby.


Ing. Martina Krýzová

Vedoucí oddělení vnitřní správy

Oddělení vnitřní správy

Odbor služeb

Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 601/23, kancelář č. 006

telefon: 220 189 620

e-mail: mkryzova@praha6.cz

Všichni pracovníci oddělení

Provozní úsek

Provozní úsek zajišťuje servis pro odbory ÚMČ týkající se zásobování, drobné údržby, převozu dokumentů, materiálu, nábytku, vybavení při akcích městské části, vykonává službu mobilní radnice. Provozuje vozový park, sleduje jeho hospodárné využití. Zajišťuje provoz obřadní síně ve Skleněném paláci, zodpovídá za koordinaci provozních záležitostí spojených s užíváním tohoto prostoru.


Všichni pracovníci úseku

Úsek materiálního vybavení

 • Správce movitého majetku sloužícího ÚMČ, pořizuje a vede evidenci majetku a inventarizaci.
 • Zajišťuje materiální vybavení ÚMČ.
 • Vede sklad hygienických a kancelářských potřeb.
 • Zajišťuje provoz telefonní ústředny ÚMČ.


Všichni pracovníci úseku

Oddělení spisové služby

Pod oddělení spadá podatelna, rozmnožovna a centrální spisovna.

Zajišťuje odbornou správu dokumentů doručených i dokumentů vzniklých z činnosti původce, popřípadě z činnosti jeho právních předchůdců, zahrnující jejich řádný příjem, evidenci, rozdělování, oběh, vyřizování, vyhotovování, podepisování, odesílání, ukládání a vyřazování ve skartačním řízení, a to včetně kontroly těchto činností.

Zajišťuje činnost podatelny a výpravny, vykonává spisovou a archivní službu v souladu s příslušnými právními předpisy, provozuje rozmnožovnu a skenovací linky určené pro elektronickou archivaci dokumentů vzešlých z činnosti ÚMČ.


Všichni pracovníci oddělení