Strategický plán

Strategický plán je ústředním dokumentem pro dlouhodobé plánování rozvoje městské části Praha 6. Jeho cílem je poskytnout občanům základní představu o směřování městské části v jednotlivých tématech v horizontu přesahujícím volební období.