Webmaster a prohlášení o přístupnosti

ÚMČ Praha 6 se zavazuje k zpřístupnění své webové stránky v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

STAV SOULADU

Tato webová stránka je v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1.

VYPRACOVÁNÍ TOHOTO PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 27.1.2018 Toto prohlášení bylo vypracováno dle metodického pokynu MVČR k tomuto zákonu.

Stránky Městské části Praha 6 se snaží o naprosto maximální přístupnost svého obsahu i funkčnosti. Splňují všechny důležité zásady přístupnosti podle metodiky Blind Friendly Web i WCAG 2.0 a Pravidla tvorby přístupného webu připravená pro účely novely Zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy. 

Forma uveřejňování informací je v souladu s vyhláškou č.64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti) a splňuje všechna pravidla uveřejněná v příloze této vyhlášky. 

 

Stránky dodržují standardy W3C. Struktura layoutu i obsahu je vytvořena ve značkovacím jazyce HTML 4.01 Transitional. Vlastní grafická podoba pak pomocí kaskádových stylů (CSS 2.0). Veškeré texty jsou definovány v relativních jednotkách a lze je jednoduše zvětšovat a zmenšovat pomocí standardních nástrojů internetových prohlížečů (např. Ctrl + kolečko myši).

S ohledem na obrovský objem poskytovaných informací zařazených v poměrně složité a rozvětvené struktuře klademe maximální důraz na snadné a rychlé nalezení požadované informace i pro laika. Zde je skvělým pomocníkem dynamická mapa stránek se zvýrazněním hledaného tématu a především pak vysoce optimalizované fulltextové vyhledávání s integrovanou sémantickou analýzou. To dokáže samo rozhodnout, zda hledáte záznam z Úřední desky nebo třeba naopak kontakt na pracovníka. To vše samozřejmě bez ohledu na diakritiku či velikost písmen. Vyhledávání obsahuje i uživatelskou historii a částečnou schopnost učit se.

V souladu s nastupujícím fenoménem WEB 2.0 na našich stránkách používáme tzv. mikroformáty pro zobrazení sémantických informací (zejména pro kontakty a kalendářová data) a dále formáty vCard a iCalendar pro rychlé vložení kontaktů a dat do diáře návštěvníka (např. MS Outlook). Například vizitky vCard jsou zobrazeny u všech kontaktů kdekoli na webu.

Funkčnost našich stránek (grafickou konzistenci, funkčnost scriptů atd.) pravidelně testujeme ve všech základních prohlížečích (IE, FF, Chrome, Opera a Safari). Stránky i scripty jsou ve všech těchto prohlížečích nejen plně funkční, ale dokonce vypadají zcela identicky. Důrazně ale doporučujeme používat výhradně aktuální (nejnovější) verze prohlížečů se všemi vydanými bezpečnostními záplatami.

Naše celková koncepce vycházela z myšlenky přístupnosti, kde synonymem pro přístupnost je základní stav internetových stránek, který neklade svým uživatelům při používání žádné zásadní překážky a to nezávisle ne jejich postižení, schopnostech, znalostech, zkušenostech či zobrazovacích možnostech, tedy myšlenky bezbariérovosti.

Koncepce internetových stránek Městské části Praha 6 vycházela především z těchto předpokladů:

  • Zkušenosti s Internetem.
  • Zdravotní dispozice (s respektem k vadám zraku, sluchu, problematice poruch soustředění či omezené mobility).
  • Jazykové vybavení a schopnost porozumět psanému textu (kompromis použití složitých slovních konstrukcí a právní závazné terminologie zejména v oblasti legislativy).
  • Technické vybavení (uživatelé nemohou používat jako vstupní ovládací zařízení myš, použití monochromatického monitoru, případně obsah interpretuje hlasová čtečka).
  • Softwarové vybavení (použití jiných operačních systémů či internetových prohlížečů).