Zveřejněte informace k výstavbě trati na Dědinu, žádá Praha 6 dopravní podnik

Stavbu nové tramvajové trati z Divoké Šárky na Dědinu provází nedostatečná informovanost ze strany investora stavby. Praha 6 žádá vedení dopravního podniku, aby zřídilo speciální web, na němž by veřejnost našla komplexní informace o stavbě a zejména o dopravních omezeních.

Výstavba nových kolejí omezuje tisíce obyvatel Prahy 6, kteří žijí v lokalitě Vlastina a sídliště Dědina. Ti se však o plánovaných uzavírkách, dopravních omezeních a změnách tras městské hromadné dopravy (MHD) dozvídají až z médií nebo zprostředkovaně z webu městské části. „Stavba se dotýká obrovského množství lidí, kteří si zaslouží vědět, co se bude dít, a mohli se na to připravit. Jsem přesvědčen, že včasná informovanost prospěje všem stranám a minimalizuje negativní náladu místních obyvatel. Proto jsem oslovil vedení dopravního podniku, který je investorem stavby, o zřízení speciálního informačního webu,“ říká Ondřej Matěj Hrubeš, radní pro dopravu Prahy 6 a dodává, že takto dopravní podnik postupuje u podobných staveb, například u linky metra D, která své webové stránky již má.

V případě stavby tramvaje na Dědinu je však informovanost takřka nulová. Web by měl podle Hrubeše přinášet informace, jak probíhají jednotlivé fáze stavby, jak se změní trasování MHD, kudy lidé projedou autem, kudy ne. „Stavba potrvá až do konce příštího roku. Omezení se budou s postupem stavby stupňovat, lidé na to musejí být připraveni,“ vysvětluje radní. Například od poloviny prosince s sebou další etapa stavby přinese změny trasování MHD.  Výluka zruší i několik zastávek. V případě linky 108 to bude „Divoká Šárka“ v ulici Evropská, „Vlastina“ a „Sídliště Na Dědině“ ve Vlastině ulici. V případě ostatních linek se některé zastávky posunou.

Praha 6 také iniciovala vznik pracovní skupiny k tramvajové trati na Dědinu, která bude koordinovat hladký průběh stavby. Členy jsou koaliční i opoziční zastupitelé Prahy 6, zástupci dopravního podniku, Ropidu i hlavního města.