Dopravní omezení v ulici

 • Adamova
 • Albánská
 • Dejvická (V. P. Čkalova – Eliášova)
 • Heineho
 • Kralupská
 • Muchova
 • Na Dionysce
 • Na Míčance
 • Na Petynce
 • Nad Hradním potokem
 • Nad Kajetánkou 134/9
 • NN 3780
 • Pod Juliskou
 • Potoční
 • Radimova, NN5078 a NN1449
 • Říčanova
 • Ruzyňská
 • Sestupná
 • Šlikova
 • Studentská
 • U Petřin
 • U První baterie
 • V Šáreckém údolí
 • V. P. Čkalova
 • Verdunská
 • Verdunská, Vítězné nám., Jugoslávských partyzánů
 • Vostrovská
 • Wolkerova

mapa dopravních omezení Dopravní omezení na mapě Otevřít mapu

Probíhající dopravní omezení

Vostrovská

18. 10. 2022 až 31. 1. 2023

Staveniště v ulici Vostrovská - zařízení staveniště, plocha pro umístění stavebních buněk, kontejnerů a materiálu.

   

Zobrazit na mapě

Na Míčance

16. 12. 2022 až 19. 6. 2023

Zábor v ulici Na Míčance z důvodu zařízení staveniště a manipulační plochy.

Zobrazit na mapě

Říčanova

29. 9. 2022 až 31. 3. 2023

Zařízení staveniště v ulici Říčanova.

Zobrazit na mapě

Šlikova

21. 10. 2022 až 1. 8. 2023

V ulici Šlikova, před č.p 304/32 bude umístěno lešení.

 

Zobrazit na mapě

Albánská

4. 11. 2022 až 3. 10. 2023

Uzavírka chodníku a silniční omezení  v ulici  Albánská před č.p. 1044/5 z důvodu zařízení staveniště.

Zobrazit na mapě

U Petřin

16. 7. 2022 až 28. 2. 2023

Staveniště v ulici U Petřin x NN3780. 

Zobrazit na mapě

Verdunská, Vítězné nám., Jugoslávských partyzánů

1. 7. 2022 až 31. 5. 2023

Zvláštní užívání komunikace Verdunská, Vítězné nám., Jugoslávských partyzánů z důvodu umístění stevbní ohrady a jeřábu.

Zobrazit na mapě

Kralupská

28. 11. 2022 až 31. 1. 2023

Uzavírka komunikace III. třídy Kralupská (č.p. 1/4  -  Chomutovská) z důvodu rekonstrukce kanalizace - I. etapa.

Zobrazit na mapě

Nad Kajetánkou 134/9

1. 9. 2022 až 1. 9. 2023

Manipulační plochy k zajištění prostoru na vjezd na pozemek v ulici Nad Kajetánkou 134/9.                          

Zobrazit na mapě

Ruzyňská

1. 12. 2022 až 31. 3. 2023

V ulici Ruzyňská 253/26 je umístěn kontejner prostor pro zásobování stavby. 

Zobrazit na mapě

Radimova, NN5078 a NN1449

9. 1. 2023 až 14. 12. 2023

Uvláštní uzavírka komunikace Radimova, NN5078 a NN1449 z důvodu zařízení staveniště.

Zobrazit na mapě

Studentská

16. 1. 2023 až 16. 4. 2023

Uzavírka ulice Studentská z důvodu umístění sila na omítku.

Zobrazit na mapě

Heineho

9. 1. 2023 až 31. 3. 2023

Omezení v ulici Heineho z důvodu zřízení staveniště. 

Zobrazit na mapě

Muchova

5. 1. 2023 až 31. 1. 2023

Umístění lešení a kontejneru v ulici Muchova.

Zobrazit na mapě

Verdunská

16. 1. 2023 až 31. 3. 2023

Zařízení staveniště v ulici Verdunská před č.p. 709/21.

Zobrazit na mapě

Sestupná

4. 1. 2023 až 31. 8. 2023

Uzavírka chodníku a omezení komunikace v ulici Sestupná.

Zobrazit na mapě

U První baterie

6. 12. 2022 až 30. 4. 2023

Umístění kontejneru a zařízení staveniště v ulici U První baterie, před č.p. 1696/33.

Zobrazit na mapě

Na Dionysce

25. 11. 2022 až 10. 5. 2023

Zařízení staveniště, stavební výtah v ulici Na Dionysce, před č.p. 1717/2 z důvodu půdní vestavba bytů.

Zobrazit na mapě

Pod Juliskou

30. 9. 2022 až 30. 9. 2023

Manipulační plocha pro vozidla stavby v ulici Pod Juliskou.

Zobrazit na mapě

Dejvická (V. P. Čkalova – Eliášova)

23. 1. 2023 až 16. 4. 2023

Omezení v ulici Dejvická v úseku V. P. Čkalova – Eliášova z důvodu obnovy vodovodního řadu včetně vodovodních přípojek.

Zobrazit na mapě

Na Petynce

9. 1. 2023 až 31. 3. 2023

Obnova vodovodního řadu v ulici Na Petynce.

Zobrazit na mapě

Nad Hradním potokem

5. 1. 2023 až 31. 3. 2023

Uzavírka komunikace Nad Hradním potokem z důvodu rekonstrukce kanalizace.

Zobrazit na mapě

Potoční

16. 1. 2023 až 31. 3. 2023

Uzavírka komunikace Potoční z důvodu rekonstrukce kanalizace.

Zobrazit na mapě

Šlikova

3. 1. 2023 až 5. 2. 2023

Stavební ohrada v ulici Šlikova před č.p. 293/27.

Zobrazit na mapě

Šlikova

6. 2. 2023 až 12. 3. 2023

Staveniště a stavební ohrada v ulici Šlikova před č.p. 293/27.

Zobrazit na mapě

Wolkerova

9. 1. 2023 až 13. 2. 2023

Uzavírka části jízdního pruhu v ulici Wolkerova z důvodu stavebních prací.

Zobrazit na mapě

Adamova

19. 12. 2022 až 31. 3. 2023

Zvláštní užívání komunikace Adamova z důvodu stavebních oprav.

Zobrazit na mapě

V Šáreckém údolí

12. 12. 2022 až 20. 11. 2023

Zvláštní užívání komunikace V Šáreckém údolí z důvodu přemístění zastávky MHD „Korek“ v rámci akce „TV rekonstrukce stoky D“.

Zobrazit na mapě

Radimova, NN5078 a NN1449

9. 1. 2023 až 28. 7. 2023

Uvláštní uzavírka komunikace Radimova, NN5078 a NN1449 z důvodu zařízení staveniště.

Zobrazit na mapě

V. P. Čkalova

15. 11. 2022 až 15. 4. 2023

Na chodníku v ulici V. P. Čkalov je umístěn kontejner na nářadí z důvodu „sněhové pohotovosti“.

Zobrazit na mapě

NN 3780

15. 11. 2022 až 30. 1. 2023

V ulici NN 3780 bude umístěna stavební ohrada v rámci stavby „Novostavba bytového domu“ ul. Na Petřinách  1873/11  a 1873/91, parc. č. 3477/179, kat. území Břevnov“.

Zobrazit na mapě

Kralupská

1. 2. 2023 až 20. 3. 2023

Uzavírka komunikace III. třídy Kralupská (Chomutovská - Jinočanská) z důvodu rekonstrukce kanalizace - II. etapa.

Zobrazit na mapě

Naplánovaná dopravní omezení

Vostrovská

18. 10. 2022 až 31. 1. 2023

Staveniště v ulici Vostrovská - zařízení staveniště, plocha pro umístění stavebních buněk, kontejnerů a materiálu.

   

Zobrazit na mapě

Na Míčance

16. 12. 2022 až 19. 6. 2023

Zábor v ulici Na Míčance z důvodu zařízení staveniště a manipulační plochy.

Zobrazit na mapě

Říčanova

29. 9. 2022 až 31. 3. 2023

Zařízení staveniště v ulici Říčanova.

Zobrazit na mapě

Šlikova

21. 10. 2022 až 1. 8. 2023

V ulici Šlikova, před č.p 304/32 bude umístěno lešení.

 

Zobrazit na mapě

Albánská

4. 11. 2022 až 3. 10. 2023

Uzavírka chodníku a silniční omezení  v ulici  Albánská před č.p. 1044/5 z důvodu zařízení staveniště.

Zobrazit na mapě

U Petřin

16. 7. 2022 až 28. 2. 2023

Staveniště v ulici U Petřin x NN3780. 

Zobrazit na mapě

Verdunská, Vítězné nám., Jugoslávských partyzánů

1. 7. 2022 až 31. 5. 2023

Zvláštní užívání komunikace Verdunská, Vítězné nám., Jugoslávských partyzánů z důvodu umístění stevbní ohrady a jeřábu.

Zobrazit na mapě

Kralupská

28. 11. 2022 až 31. 1. 2023

Uzavírka komunikace III. třídy Kralupská (č.p. 1/4  -  Chomutovská) z důvodu rekonstrukce kanalizace - I. etapa.

Zobrazit na mapě

Nad Kajetánkou 134/9

1. 9. 2022 až 1. 9. 2023

Manipulační plochy k zajištění prostoru na vjezd na pozemek v ulici Nad Kajetánkou 134/9.                          

Zobrazit na mapě

Ruzyňská

1. 12. 2022 až 31. 3. 2023

V ulici Ruzyňská 253/26 je umístěn kontejner prostor pro zásobování stavby. 

Zobrazit na mapě

Radimova, NN5078 a NN1449

9. 1. 2023 až 14. 12. 2023

Uvláštní uzavírka komunikace Radimova, NN5078 a NN1449 z důvodu zařízení staveniště.

Zobrazit na mapě

Studentská

16. 1. 2023 až 16. 4. 2023

Uzavírka ulice Studentská z důvodu umístění sila na omítku.

Zobrazit na mapě

Heineho

9. 1. 2023 až 31. 3. 2023

Omezení v ulici Heineho z důvodu zřízení staveniště. 

Zobrazit na mapě

Muchova

5. 1. 2023 až 31. 1. 2023

Umístění lešení a kontejneru v ulici Muchova.

Zobrazit na mapě

Verdunská

16. 1. 2023 až 31. 3. 2023

Zařízení staveniště v ulici Verdunská před č.p. 709/21.

Zobrazit na mapě

Sestupná

4. 1. 2023 až 31. 8. 2023

Uzavírka chodníku a omezení komunikace v ulici Sestupná.

Zobrazit na mapě

U První baterie

6. 12. 2022 až 30. 4. 2023

Umístění kontejneru a zařízení staveniště v ulici U První baterie, před č.p. 1696/33.

Zobrazit na mapě

Na Dionysce

25. 11. 2022 až 10. 5. 2023

Zařízení staveniště, stavební výtah v ulici Na Dionysce, před č.p. 1717/2 z důvodu půdní vestavba bytů.

Zobrazit na mapě

Pod Juliskou

30. 9. 2022 až 30. 9. 2023

Manipulační plocha pro vozidla stavby v ulici Pod Juliskou.

Zobrazit na mapě

Dejvická (V. P. Čkalova – Eliášova)

23. 1. 2023 až 16. 4. 2023

Omezení v ulici Dejvická v úseku V. P. Čkalova – Eliášova z důvodu obnovy vodovodního řadu včetně vodovodních přípojek.

Zobrazit na mapě

Na Petynce

9. 1. 2023 až 31. 3. 2023

Obnova vodovodního řadu v ulici Na Petynce.

Zobrazit na mapě

Nad Hradním potokem

5. 1. 2023 až 31. 3. 2023

Uzavírka komunikace Nad Hradním potokem z důvodu rekonstrukce kanalizace.

Zobrazit na mapě

Potoční

16. 1. 2023 až 31. 3. 2023

Uzavírka komunikace Potoční z důvodu rekonstrukce kanalizace.

Zobrazit na mapě

Šlikova

3. 1. 2023 až 5. 2. 2023

Stavební ohrada v ulici Šlikova před č.p. 293/27.

Zobrazit na mapě

Šlikova

6. 2. 2023 až 12. 3. 2023

Staveniště a stavební ohrada v ulici Šlikova před č.p. 293/27.

Zobrazit na mapě

Wolkerova

9. 1. 2023 až 13. 2. 2023

Uzavírka části jízdního pruhu v ulici Wolkerova z důvodu stavebních prací.

Zobrazit na mapě

Adamova

19. 12. 2022 až 31. 3. 2023

Zvláštní užívání komunikace Adamova z důvodu stavebních oprav.

Zobrazit na mapě

V Šáreckém údolí

12. 12. 2022 až 20. 11. 2023

Zvláštní užívání komunikace V Šáreckém údolí z důvodu přemístění zastávky MHD „Korek“ v rámci akce „TV rekonstrukce stoky D“.

Zobrazit na mapě

Radimova, NN5078 a NN1449

9. 1. 2023 až 28. 7. 2023

Uvláštní uzavírka komunikace Radimova, NN5078 a NN1449 z důvodu zařízení staveniště.

Zobrazit na mapě

V. P. Čkalova

15. 11. 2022 až 15. 4. 2023

Na chodníku v ulici V. P. Čkalov je umístěn kontejner na nářadí z důvodu „sněhové pohotovosti“.

Zobrazit na mapě

NN 3780

15. 11. 2022 až 30. 1. 2023

V ulici NN 3780 bude umístěna stavební ohrada v rámci stavby „Novostavba bytového domu“ ul. Na Petřinách  1873/11  a 1873/91, parc. č. 3477/179, kat. území Břevnov“.

Zobrazit na mapě

Kralupská

1. 2. 2023 až 20. 3. 2023

Uzavírka komunikace III. třídy Kralupská (Chomutovská - Jinočanská) z důvodu rekonstrukce kanalizace - II. etapa.

Zobrazit na mapě