Školní (ne)úspěšnost dětí

Máte strach z nástupu vašeho dítěte na ZŠ? Nebo je vaše dítě v předškolní třídě MŠ a vám se zdá, že pokulhává za ostatními? Má vaše dítě problém s tím, jak si osvojit čtení a psaní?

Pokud ano, je seminář určený právě pro vás.

Tereza Patolánová se věnuje metodám, které pomáhají dětem s poruchami učení, protože s nimi má přímou zkušenost jako speciální pedagožka i matka. Na semináři představí možnosti a principy, s kterými pracuje Neurovývojová stimulace a sluchová terapie Benaudira. Obě metody cílí na příčiny poruch učení. V mnoha oblastech tak mohou pomoci dítěti dostat se na stejnou startovní čáru, kde jsou jeho vrstevníci.

Hlavní foto

Seminář přinese informace především pro rodiče předškolních dětí, které mají problémy s předškolní přípravou nebo už mají děti ve škole a řeší obtíže spojené nejen s čtením a psaním (dyslexie, dysfázie), ale i poruchou pozornosti (ADHD, ADD), zvýšenou unavitelností dítěte, obtížemi při vyjadřování apod.

Nezáleží na tom, jestli má dítě diagnózu či nikoliv. Pokud jako rodič cítíte, že je něco v nepořádku, většinou vás intuice nezklame. Pokud chcete ukázat, jak můžete své dítě podpořit, je seminář určený právě pro vás.

Seznámím vás s tím, co jsou to primární reflexy a jak jejich přetrvávání přímo ovlivňuje osvojování školních dovedností. Dále se dozvíte, co je to sluchové zpracování a s čím vašemu dítěti může pomoct sluchový trénink Benaudira.

Neurovývojová stimulace – cvičení na inhibici primárních reflexů

Primární reflexy jsou nám vlastní ještě před narozením, pomáhají dítěti při porodu a jsou nezbytné v prvních měsících života. Postupně se ztrácejí, zanikají a překrývají je reflexy, které se během života dále vyvíjejí. Z různých důvodů mohou zůstat primární reflexy aktivní po celý život.

Benaudira – individualizovaný sluchový trénink

Potíže se sluchovým zpracováním zvuků řeči nejsou vůbec vidět, ale mohou se významně podílet na tom, proč je dítě neúspěšné. Proč mu dělá potíže naučit se mluvit, neumí vytvořit rým, špatně vyslovuje některé hlásky, nepozná první hlásku ve slově, zaměňuje písmena, špatně si osvojuje čtení a psaní, nemůže se soustředit ….

Co můžeme dělat, když dítě slyší, ale nemluví?

Slyší, ale nerozumí?

Slyší, ale vůbec mě nevnímá?

Napadlo vás někdy, že může slyšet jinak než vy?

Ucho slyší, ale až mozek je zodpovědný za rozpoznávání a zpracování hlásek, zvuků a tónů řeči.

A mozek lze trénovat.

 

Koná se v komunitním centru Nesedím, sousedím na rohu Anastázovy a Sartoriovy ulice v Břevnově.

Cena: 100 Kč

 

Mgr. Tereza Patolánová

Práci s předškolními dětmi se věnuji 10 let, každý rok absolvuji další odborné kurzy a semináře. Pracovala jsem jako speciální pedagog v předškolním zařízení pro děti z náhradní rodinné péče i jako vedoucí pedagog v dětské skupině. Speciální pedagogika je pro mě východiskem pro způsob uvažování, pomáhá mi vidět věci v souvislostech, hledat možné příčiny a způsoby, jak pomoct dětem v různých situacích. Práce s dětmi mě naučila, že aby mě děti braly, musím věřit tomu, co dělám.

Podobné akce

až 9. 9. 2023

V sobotu 9.září se uskuteční XXXI.ročník tradičního Šáreckého okruhu, turistického pochodu pro děti i dospělé.  Start je v parčíku vedle zahrádek (Březáč) v Soborské ulici v době od 8:30 do 9:30 hodin

Celý článek29. 8. 2023

až 25. 6. 2023

Poslední červnovou neděli 25. 6. se koná další ročník hanspaulského festivalu. Od 16 hodin na louce pod Hanspaulským zámečkem se sejdou fanoušci dobré hudby a sousedského setkávání.

Celý článek5. 6. 2023