Přírodovědná soutěž v Šárce 2021

9. ročník terénní soutěže pro 2–3členné hlídky dětí ve věku ZŠ. Tradiční podzimní akce pro soutěžní týmy ze základních škol, nižších ročníků víceletých gymnázií, DDM, spolků, oddílů, kroužků i rodin.

Hlavní foto

Hlavní částí akce je soutěžní stezka v délce cca 4 km se stanovišti o přírodě (např. botanika, obojživelníci, ekologie,...). Doprovodný program. Celá akce se koná venku.

Podobné akce

až 26. 9. 2023

Zveme širokou veřejnost k procházce v centrální části Hanspaulky a následné diskuzi na téma péče o zeleň.

Začátek v 17:00 na autobusové zastávce Hanspaulka (u Tesca) od 18:00 následuje beseda a diskuse v jídelně ZŠ Hanspaulka (vchod z ulice Na Hanspaulce).

Celý článek1. 1. 1970

až 25. 9. 2023

Stavba tramvajové tratě na Dědinu jde do finále. Před zahájením provozu se bude Technická správa komunikací věnovat stávajícím dřevinám – potřebnému ošetření, pěstebním opatřením a výsadbě nových dřevin v případě kácení.
Praha 6 proto iniciuje veřejné setkání s odborníky za účasti odpovědných radních, úředníků, odborného dozoru stavby v oblasti zeleně, TSK a dopravního podniku. Setkání se uskuteční 25. září od 17 hodin. v křižovatce ulic Vlastina a U Silnice.

Celý článek1. 1. 1970