Květinové dílny pro seniory

Květinová dílna pro seniory DPS Liboc

Květinová dílna a sociální podnik Aranžérie pořádá květinovou dílnu pro seniory DPS Liboc. 

Podobné akce